Uenig i økt kapitalbufferkrav

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Uenig i økt kapitalbufferkrav

Finansdepartementet har i dag besluttet å heve det motsykliske kapitalbufferkravet fra 1 til 1,5 prosent fra 30 juni neste år. Finans Norge mener kravet er for strengt sammenliknet med risikoen det skal dekke. 

Den veiledende referanseverdien beregnet etter den internasjonale anbefalingen tilsier at satsen på den motsykliske bufferen skulle vært på null prosent.

– Norske banker har vært gjennom en meget kraftig kapitaloppbygging de siste årene. Ut fra en vurdering av systemrisiko i det finansielle systemet, kan vi heller ikke se at denne er endret siden 27. mars i år, da kravet ble besluttet holdt uendret. Departementet har særlig lagt vekt på gjeldsbelastningen i husholdningssektoren, men denne har lenge vært nokså stabil. Vi stiller derfor et stort spørsmål ved dagens beslutning, sier adm. direktør Idar Kreutzer i Finans Norge.