Marginalt lavere gjeldsvekst

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Marginalt lavere gjeldsvekst

Tolvmånedersveksten i samlet innenlandsk bruttogjeld til publikum (K2) svekket seg med en tidel til 5,7 prosent i april. Lavere gjeldsvekst i husholdningene bidro til å trekke totalen ned, mens ikke-finansielle foretak opplevde ingen endring i veksten.

Utviklingen i K2. Graf.

Statistikken fra SSB viser at samlet innenlandsk bruttogjeld til publikum (som også inkluderer kommuneforvaltningen) utgjorde 4 723 milliarder kroner ved utgangen av perioden.

Uendret kredittvekst for ikke-finansielle foretak

For de ikke-finansielle foretakene forble tolvmåneders kredittvekst uendret på 3,9 prosent i april. Dermed kan det se ut til at gjeldsveksten mer eller mindre har stabilisert seg godt over nivået i fjor høst. Bankene har imidlertid, gjennom Norges Banks utlånsundersøkelse, meldt at de forventer noe lavere etterspørsel etter lån fra de ikke-finansielle foretakene i 2. kvartal.

Husholdningenes gjeldsvekst reduseres

På tross av rapporter om høy vekst i boligpriser har husholdningens gjeldsvekst vært svakt avtagende i en lengre periode. De siste månedene har veksten imidlertid tatt seg noe opp. I april ble derimot økningen i veksten fra mars fullt ut reversert, fra en tolvmåneders gjeldsvekst på 6,4 prosent til nå 6,2 prosent.

Nivået på kredittveksten holder seg fortsatt over inntektsveksten og husholdningenes gjeldsbelastning øker dermed videre. Økende gjeldsbelastning og høyere boligpriser bekymrer myndighetene og er årsaken til at Finansdepartementet nå vurderer ulike tiltak for å bremse denne utviklingen. Husholdningenes samlede bruttogjeld var 2 767 milliarder kroner ved utgangen av april.

Utlånsvekst hos banker, kredittforetak og i obligasjonsmarkedet

Samlet utgjorde publikums innenlandske bruttogjeld fra banker og kredittforetak 3 773 milliarder kroner i april. Tolvmånedersveksten i utlån fra banker og kredittforetak økte med 0,2 prosentpoeng til 5,3 prosent. Utlån fra disse kildene tilsvarer om lag 80 prosent av publikums samlede bruttogjeld.

I obligasjonsmarkedet forble tolvmånedersveksten uendret på 10,3 prosent i april. Veksten i publikums sertifikatgjeld falt i samme periode med 1,2 prosent, en betraktelig endring fra en vekst på 0,9 prosent i mars.