Kreutzer skal utrede grønn konkurransekraft

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Kreutzer skal utrede grønn konkurransekraft

Idar Kreutzer har sammen med tidligere EU-kommisær for klima og tidligere dansk miljøvernminister Connie Hedegaard fått i oppdrag av regjeringen å utrede hvordan Norges grønne konkurransekraft kan utvikles i lys av omstillingsbehovene i norsk økonomi fram mot 2030. 

Idar Kreutzer. Foto.
Regjeringen har oppnevnt Idar Kreutzer til å utrede grønn konkurransekraft.

Det ble offentliggjort av statsminister Erna Solberg og klima- og miljøminister Tine Sundtoft på en pressekonferanse i dag. 

Omstillingsutfordringer

– Norge står overfor to omstillingsutfordringer som kommer samtidig – vi må kompensere for svakere vekstimpulser fra oljen, og vi må omstille oss for det grønne skiftet. Omstillingen blir krevende, men kan også bety vekstmuligheter for Norge og for norsk næringsliv, sier Idar Kreutzer.

Strategiske veivalg

Ekspertutvalget skal analysere og jobbe frem anbefalinger og råd til regjeringen om strategiske veivalg og konkrete tiltak for å fremme grønn konkurransekraft. Det skal arbeides med utgangspunkt i bred konsultasjon med berørte samfunnsaktører.  

Sluttrapport skal foreligge i oktober 2016.

– Vår viktigste oppgave blir ikke å komme opp med en rekke nye ideer, men å utvikle forslag til prioriteringer og strategier for gjennomføring. Jeg oppfatter dette initiativet som et ønske fra regjeringen om å komme fra idefasen til gjennomføringsfasen, sier Kreutzer.

Kontaktperson 

Jan Erik Fåne

Jan Erik Fåne

kommunikasjonsdirektør

922 13 640 jan.erik.fane@finansnorge.no