Unødvendig forslag om tjenestepensjon

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Unødvendig forslag om tjenestepensjon

Finans Norge mener Banklovkommisjonens forslag om enda en ny ytelsesbasert tjenestepensjonsordning i privat sektor er unødvendig, og ikke bør fremmes for Stortinget. 

– Dette vil bare komplisere forhold i pensjonsmarkedet, forslagene kommer for sent og tilfører lite nytt, samt at det tar fokus fra viktig arbeid med å løse de reelle gjenstående utfordringer, sier direktør Stefi Kierulf Prytz i Finans Norge.

Finansdepartementet sendte i april 2015 på høring den siste av i alt fire utredninger fra Banklovkommisjonen om tilpasninger til pensjonsreformen av tjenestepensjonsordningene i privat sektor.

Flere omganger med utredninger

Den første utredningen kom i 2010 og omhandlet nødvendige tilpasninger av private tjenestepensjonsordninger til fleksibelt uttak av alderspensjon i folketrygden. I den andre utredningen ble det foreslått nye ”hybride” tjenestepensjonsmodeller, en mellomting mellom dagens foretakspensjonsordninger og innskuddsordninger, og dannet bakgrunn for ny tjenestepensjonslov som trådte i kraft fra 2014.

I den tredje utredningen behandles forholdet mellom ny tjenestepensjonslov og ytelsesbaserte foretakspensjonsordninger, og det ble i denne forbindelse foreslått at dagens foretakspensjonsordninger skulle avvikles i løpet av en treårsperiode. Disse forslagene ble imidlertid ikke fulgt opp videre av Finansdepartementet, og det er gitt mulighet for bedrifter som ønsker det å videreføre dagens foretakspensjonsordninger inntil videre.

Bør ikke innføres

– I den fjerde, og antatt siste utredningen fra Banklovkommisjonen om alderspensjon i privat sektor er det nå foreslått enda en ny tjenestepensjonsordning. Denne er etter vårt syn unødvendig og bør ikke innføres. Fokuset til myndighetene nå bør i stedet være på å få på plass et bedre regelverk for fripoliser og å få på plass nytt uførepensjonssystem i privat sektor, sier direktør Stefi Kierulf Prytz i Finans Norge.

Finans Norges høringsuttalelse finner du nedenfor.

Unødvendig med flere tjenestepensjonsprodukter

Banklovkommisjonen har i dag overlevert en utredning om et nytt ytelsesbasert tjenestepensjonsprodukt til finansminister Siv Jensen. Finans Norge mener det er unødvendig med flere tjenestepensjonsprodukter i privat sektor.

Eldre par på benk. Foto.
Nytt pensjonsprodukt tilfører ikke noe nytt, mener Finans Norge.