Godt år for skadeforsikring

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Godt år for skadeforsikring

En oversikt over resultatene i norske skadeforsikringsselskaper viser et samlet overskudd på 18,6 milliarder kroner før skattekostnad for 2014. Dette er en resultatforbedring på 4,2 milliarder kr i forhold til 2013.

Hovedårsaken er noe færre storskader innenfor brann, vann og natur og et godt resultat i motorvognforsikring, ifølge statistikk fra Finans Norge.

Det forsikringstekniske resultatet anses som godt. Dette skyldes at forsikringsselskapene fortsatt har fokus på effektiv drift og dynamisk prising.

Det skriver fagsjef Kari Mørk, Finans Norge i en artikkel i siste utgave av Nordisk Forsikringstidskrift. 

Les artikkelen i Nordisk Forsikringstidsskrift