Globalt forsikringssamarbeid til støtte for bærekraftig utvikling

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Globalt forsikringssamarbeid til støtte for bærekraftig utvikling

Forsikringsselskaper fra hele verden har gått sammen i FN-regi for å styrke forsikringsnæringens samlede innsats for en grønnere framtid. De deltagende selskaper står for 20 prosent av premievolumet globalt og har 14 billioner dollar i forvaltningskapital.

Flom i utviklingsland. Foto.
Forsikringsnæringen presenterer oversikt over global klimarisiko.

The UNEP FI Principles for Sustainable Insurance (PSI) Initiative presenterte i sitt møte sist mandag en felles plattform for forsikringsnæringens felles grønne forpliktelser. I møtet ble det også presentert en oversikt over global klimarisiko (Global Risk Map), med belysning av de totale kostnadene av framtidige naturkatastrofer. Det ble videre lagt fram en ny rapport med en rekke anbefalinger til forsikringsnæringen om mulige tiltak i arbeidet for økt bærekraft.

Global Risk Map

Oversikten fokuserer på de økonomiske og sosiale kostnadene ved økt forekomst av sykloner og flommer og andre naturulykker og søker å identifisere samfunnenes sårbarhet og motstandskaft gjennom risikomodellering. De ulike regionenes grad av forsikringsdekning ble også kartlagt.  

– Koordinert innsats  og gode risikodata  er helt nødvendig for å bygge samfunn med tilstrekkelig motstandskraft mot naturkatastrofer (resilience), sier Mike Wilkins, adm. dir. & CEO for Insurance Australia Group (IAG). Han er også leder for PSIs  Global Resilience Project.