Forbrukerrådet bør omorganiseres

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Forbrukerrådet bør omorganiseres

Det er uryddig at Forbrukerrådet, som er partsrepresentant i flere saker, skal opptre som et myndighetsorgan med nødvendig nøytralitet og objektivitet i andre sammenhenger. Det skriver Finans Norge i en høringsuttalelse om det statlige forbrukerapparatet.

Difi – Direktoratet for forvaltning og IKT – la tidligere i år fram en rapport med gjennomgang av det statlige forbrukerapparatet på oppdrag fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD).

Bl.a. foreslås det i rapporten at Forbrukerrådet skal organiseres som en selvstendig interesseorganisasjon. Myndighets- og forvaltningsoppgavene som rådet har i dag, foreslås samlet i et felles organ under BLD.

Finans Norge støtter disse forslagene.

Svekker tilliten

– Kombinasjonen av interessepolitiske og forvaltningsmessige oppgaver i Forbrukerrådet er uryddig og svekker organets legitimitet og tillit. Rollen som interesseorganisasjon for forbrukeren lar seg vanskelig kombinere med å være myndighet eller mekler. Det er uryddig at en interesseorganisasjon som er partsrepresentant i flere saker, skal opptre som et myndighetsorgan med nødvendig nøytralitet og objektivitet i andre sammenhenger, skriver Finans Norge i høringsuttalelsen.

Fragmentert

Finans Norge mener at Difis rapport er helhetlig og grundig, og setter søkelyset på og drøfter sentrale problemstillinger i tilknytning til det statlige forbrukerapparatet.

– Vi er i all hovedsak enig i Difis vurderinger og konklusjoner, heter det i høringsuttalelsen.

– Dagens forbrukerapparat fremstår fragmentert med flere overlappende aktiviteter, målgrupper og satsingsområder. For finansnæringens del hører det med i dette fragmenterte bildet at også Finanstilsynet arbeider med forbrukerbeskyttelse i sitt tilsyn, skriver Finans Norge.