Finanstilsynet om uvektet kjernekapitalkrav

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Finanstilsynet om uvektet kjernekapitalkrav

Finanstilsynet offentliggjorde fredag 26. juni sin vurdering av Finansdepartementets utredningsoppdrag om uvektet kjernekapitalkrav. Finans Norge mener forslaget om harmonisert innføring er positivt, men at kravet må differensieres.

Tilsynets syn er at nivået for norske bankers uvektede kjernekapitalkrav bør ligge betydelig høyere enn 3 prosent. Det er samtidig Finanstilsynets vurdering at det vil være uheldig dersom det blir fastsatt et slikt nasjonalt minstekrav i pilar 1, men som senere må endres tråd med nye fullharmoniserte krav i EØS.

EU har ennå ikke vedtatt hvilke krav som vil gjelde for nivå for uvektet kjernekapitalkrav. Finanstilsynet mener at innføringsplanen i CRD IV bør følges.

I takt med EU

Etter Finans Norges syn er det positivt at Finanstilsynet foreslår en innføring av uvektet kjernekapitalkrav i takt med EUs innføringsplan. Kravet er under utforming internasjonalt, og norske myndigheter gjør rett i å avvente sluttresultatet.

Kravet må differensieres

Det er imidlertid uheldig at Finanstilsynet mener at det bør være en høy terskel for å differensiere krav til uvektet kapitalandel etter foretakenes kredittrisikoer. Finans Norge mener at det uvektete kjernekapitalkravet må kalibreres slik at det er det risikovektede kapitalkravet som normalt blir bindene. Dette innebærer at kravet må differensieres etter forretningsmodell (eksempelvis lavere krav for boligkredittforetak), og ideelt sett bør kravet kun gjelde på konsolidert nivå.