Finansnæringen forutsetning for utvikling og omstilling

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Finansnæringen forutsetning for utvikling og omstilling

– En sterk bank- og finansbransje er en forutsetning for økonomisk utvikling og omstilling av norsk økonomi. Finansnæringen har en indirekte virkning på all annen type næringsvirksomhet i Norge. Det slår Stortingets finanskomité fast i innstillingen til finansmarkedsmeldingen.

Det er i forbindelse med kapittelet om en helhetlig politikk for finansmarkedet at en samlet komité skriver dette i sine merknader.

– Sett fra finansnæringens ståsted er det veldig positivt at finanskomiteen ber om en helhetlig politikk for finansnæringen, og at vår næring sees på som helt avgjørende for å omstille norsk økonomi, sier administrerende direktør Idar Kreutzer i Finans Norge.

Sentral del

Komiteen mener at det er viktig med en helhetlig næringspolitikk for bransjen, og at politikken overfor finansmarkedet er en sentral del av den økonomiske politikken som skal fremme omstilling i norsk økonomi.

Komiteen viser til at Norge har stor politisk stabilitet og troverdighet i det internasjonale markedet, og at Norge blir oppfattet som en trygg finanshavn i urolige økonomiske tider.

Noen lykkes

Alle partiene unntatt KrF og SV påpeker at noen andre land har lyktes med å utnytte tilsvarende konkurransefortrinn til å utvikle seg til å bli knutepunkter for kapitalforvaltning og andre finansielle tjenester, og at man hittil i mindre grad har lyktes med dette i Norge.

Mer fremtredende plass

Et flertall slutter også opp om at finanssektoren bør ha en mer fremtredende plass i den generelle politikkutformingen når det gjelder blant annet utdanning, forskning, vekst og innovasjon.

En helhetlig næringspolitikk for finansnæringen må ivareta både kredittvesenet, forvaltningsbransjen, finansiell rådgivning og fondsmegling samt den rolle forsikringsselskap og pensjonskasser har som viktige pilarer i det norske velferdssystemet.

Skatt

Komitéflertallet gir også uttrykk for at norsk næringsliv på sikt ikke kan leve med å ha et helt annet nivå for selskapsbeskatning enn sammenlignbare konkurrentland, og at det er behov for å tilpasse nivået på selskapsbeskatningen til situasjonen i våre konkurrentland. Finansnæringen, som møter internasjonale konkurrenter i det norske hjemmemarkedet, synliggjør behovet for konkurransedyktige rammebetingelser, heter det.