Viktig med rom for godt bankhåndverk

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Viktig med rom for godt bankhåndverk

Lånekunder med svært god betjeningsevne og kunder med kortvarige betalingsproblemer må fortsatt kunne behandles skjønnsmessig av bankene, skriver Finans Norge i sitt høringssvar til Finanstilsynets forslag om å forskriftsfeste krav til utlån med pant i bolig. 

Må ikke svekke konkurransen

Finans Norge er kritisk til en forskriftsfesting, og mener en eventuell innstramning av gjeldende boliglånsretningslinjer ikke må svekke konkurransen i boliglånsmarkedet.

Det er Finansdepartementet som har bedt om synspunkter på Finanstilsynets forslag til nye boliglånskrav. I høringssvaret fremholder Finans Norge at vekst i boligpriser og husholdningsgjeld som over tid er klart høyere enn veksten i husholdningenes inntekter, ikke er bærekraftig, og øker risikoen for finansiell ustabilitet og økonomiske tilbakeslag.

– Det er derfor positivt at norske myndigheter vurderer et bredt sett av virkemidler som kan bidra til en balansert utvikling i husholdningenes gjeldsbelastning, sier Idar Kreutzer, administrerende direktør i Finans Norge.

Etterspørselsdrevet

– Veksten i boligpriser og husholdningsgjeld er først og fremst etterspørselsdrevet som følge av en sterk inntektsvekst, lavt rentenivå, lav arbeidsledighet, sterk befolkningsvekst og en gunstig boligbeskatning. Tiltak rettet inn mot å påvirke tilbudet av kreditt kan vanskelig stanse den sterke etterspørselen, fremholder han og viser til en tipunktsplan mot boligprisvekst som Finans Norge sendte finansministeren tidligere i vår.