Viktig med rom for godt bankhåndverk

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Viktig med rom for godt bankhåndverk

Lånekunder med svært god betjeningsevne og kunder med kortvarige betalingsproblemer må fortsatt kunne behandles skjønnsmessig av bankene, skriver Finans Norge i sitt høringssvar til Finanstilsynets forslag om å forskriftsfeste krav til utlån med pant i bolig. 

Må ikke svekke konkurransen

Finans Norge er kritisk til en forskriftsfesting, og mener en eventuell innstramning av gjeldende boliglånsretningslinjer ikke må svekke konkurransen i boliglånsmarkedet.

Det er Finansdepartementet som har bedt om synspunkter på Finanstilsynets forslag til nye boliglånskrav. I høringssvaret fremholder Finans Norge at vekst i boligpriser og husholdningsgjeld som over tid er klart høyere enn veksten i husholdningenes inntekter, ikke er bærekraftig, og øker risikoen for finansiell ustabilitet og økonomiske tilbakeslag.

– Det er derfor positivt at norske myndigheter vurderer et bredt sett av virkemidler som kan bidra til en balansert utvikling i husholdningenes gjeldsbelastning, sier Idar Kreutzer, administrerende direktør i Finans Norge.

Etterspørselsdrevet

– Veksten i boligpriser og husholdningsgjeld er først og fremst etterspørselsdrevet som følge av en sterk inntektsvekst, lavt rentenivå, lav arbeidsledighet, sterk befolkningsvekst og en gunstig boligbeskatning. Tiltak rettet inn mot å påvirke tilbudet av kreditt kan vanskelig stanse den sterke etterspørselen, fremholder han og viser til en tipunktsplan mot boligprisvekst som Finans Norge sendte finansministeren tidligere i vår.