Rådgivning i bankkontor øker

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Rådgivning i bankkontor øker

Flere oppsøker banken for å få rådgivning enn tidligere. I Dagligbankundersøkelsen 2015 som TNS Gallup har utført for Finans Norge, oppgir nesten 30 prosent at de har vært innom bankkontoret for å få informasjon og rådgivning. Dette er en økning på nesten 10 prosentpoeng siden i fjor. Sparing og plassering er tema for over halvparten av rådgivningssamtalene.

Tjenester som utføres i filialen. Graf.

Dagligbankundersøkelsen viser at 3,2 millioner kunder bruker bankkontorene i kombinasjon med nettbank og mobilbank. I fjor sa 20 prosent at de var innom et bankkontor for å få rådgivning. I år har dette økt til 29 prosent.

– Det er altså 1,2 millioner nordmenn som har vært innom banken sin og snakket med en bankrådgiver i løpet av det siste året, sier kommunikasjonssjef Ann Håkonsen i Finans Norge og fortsetter:

Rådgivning på kontor. Graf.

– Når stadig flere oppsøker banken for å få rådgivning, kan det tyde på at kundene ser nytten av å benytte seg av rådgivernes kompetanse innenfor privatøkonomi.

Funnene i undersøkelsen viser altså at det er en vridning i bruk av kontorene og at de som oppsøker banken i større grad enn tidligere gjør dette fordi de ønsker informasjon og rådgivning.

Samtidig som flere har oppsøkt banken for rådgivning, har andelen som har tatt kontakt med banken for å få rådgivning over telefonen vært stabil på rundt 40 prosent.

Spare- og plasseringsråd på topp

Over halvparten, 53 prosent mot 49 prosent i fjor, oppgir at de har fått spare- og plasseringsråd i banken.

– Renta på vanlige sparekonti er for tiden lav, og da er det naturlig at kundene spør om råd om alternative plasseringsformer som kan gi bedre avkastning. Vi ser spesielt at det er de yngste og de eldste som har vært i banken for å snakke om dette, sier Håkonsen.

Litt færre i banken for å få låneråd

Telefonkontakt med banken. Graf.

Det siste året har det vært en nedgang i andelen som sier de har vært i banken og fått råd om lån. Andelen har sunket fra 64 prosent til 51 prosent. Flere sier imidlertid at de har ringt banken om det samme.

– Det kan være mange grunner til at færre setter seg ned med sin rådgiver og snakker om lån. Mange banker har digitalisert låneprosessene på en så god måte at det reduserer behovet for veiledning. Men vi vet også at mange det siste året har prutet på boliglånsrenta, og det kan også være så enkelt som at flere har tatt dette over telefonen, sier Håkonsen.

Sjekk om din rådgiver gir autoriserte råd

Finansiell rådgivning har de siste årene vært et prioritert område i finansnæringen. Målet har vært å styrke kvaliteten på den finansielle rådgivningen og at kundene skal være trygge på å få råd som sikrer deres interesser.

Bankene har brukt store ressurser på å heve og kvalitetssikre kompetansen hos sine ansatte, og hittil er det 7.750 rådgivere som har sluppet gjennom nåløyet hos Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere. Over 6.300 av dem er i dag aktive autoriserte rådgivere i finansbedriftene rundt om i landet.

Alle kan sjekke ut om sin bankrådgiver er autorisert eller ikke på www.autorisasjonsordningen.no

Rådgivning via telefon. Graf.
Ann Håkonsen

Ann Håkonsen

kommunikasjonssjef

950 64 149 Ann.Hakonsen@finansnorge.no