Markedsstatistikk for 1. kvartal 2015

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Markedsstatistikk for 1. kvartal 2015

Finans Norges livstatistikk viser at livsforsikringsselskapene ved utgangen av 1. kvartal 2015 har totale forsikringsforpliktelser på 1 055 milliarder kroner. Kollektiv pensjon i privat og kommunal sektor utgjør 88 prosent av de totale forpliktelsene.

Livsforsikringsselskapenes forsikringsforpliktelser knyttet til fripoliser fortsetter å øke, og utgjør 41 prosent av samlet forpliktelse ved utgangen av 1. kvartal 2015.

Figuren under viser hvordan forsikringsforpliktelsene er fordelt mellom de ulike bransjer

 

Uten investeringsvalg

Pr. 1.kvartal 2015 er totalt brutto forfalt premie 26,9 mrd kroner. Det er 6 prosent mer enn ved samme kvartal i 2014. Produkter uten investeringsvalg utgjør 74 prosent av samlet brutto forfalt premie pr. 1.kvartal 2015.