Kortbruken har økt med 7,5 prosent hittil i år

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Kortbruken har økt med 7,5 prosent hittil i år

Tall fra Nets og BankAxept AS viser at det hittil i år er utført 508 millioner kortkjøp, en økning på 7,5 prosent sammenlignet med de fire første månedene i fjor. I denne perioden har vi handlet med betalingskortene for 174,3 milliarder kroner, en vekst på 6 prosent.

Bilde av en som betaler med kort på internett

I april ble handlet for 45 milliarder kroner, en vekst på 2,5 prosent sammenlignet med samme måned i fjor. I årets fjerde måned ble det utført 128,2 millioner kortkjøp, en økning på 5,3 prosent.

– Isolert sett kan det virke som det er en moderat vekst i bruken av kort for april, og forklaringen til dette har med når påsken inntreffer. I år falt alle de store handelsdagene som er forut for påskehøytiden i mars, noe som vises i statistikken for mars måned, mens i fjor inntraff disse dagene i april. Derfor blir ikke kortbruken for april i år direkte sammenlignbar med året før, sier Stein-Arne Tjore pressesjef for Nets i Norge.

BankAxept brukes mest

BankAxept-kortene ble benyttet 113 millioner ganger i april, en økning på 4 millioner kortkjøp. Disse kortene sto for 36,3 milliarder kroner av handelen, en halv milliard kroner mer enn i april i fjor.

– De aller fleste av oss har i dag et kort som både har den nasjonale betalingsløsningen BankAxept og en internasjonal løsning som Visa eller MasterCard. Statistikken for april og hittil i år viser at det er BankAxept-delen som benyttes ved nesten ni av ti kortkjøp, sier markedssjef Narve Hansen i BankAxept AS.

I tillegg til BankAxept-kort, fordeler kortbruken seg på ulike internasjonale kort, kredittkort og elektroniske gavekort.

BankAxept-statistikk - gå til www.bankaxept.no 

For ytterligere informasjon, ta kontakt med:

Stein-Arne Tjore, pressesjef for Nets i Norge, tlf. +47 915 39 846, e-post: satjo@nets.eu
Narve Hansen, markedssjef i BankAxept AS, tlf. +47 409 10 091, e-post: nh@bankaxept.no