FN-organ lærer om naturskader av Finans Norge

Gå til hovedinnhold
Publisert:

FN-organ lærer om naturskader av Finans Norge

Hvordan kan skadedata fra forsikringsbransjen brukes til å forstå nasjonalt og europeisk risikobilde, og for å kunne forebygge naturskader i framtida? Representanter for FN var denne uka på besøk hos Finans Norge for å bli orientert om vårt arbeid med klima og naturskader.

Mia Ebeltoft (Finans Norge) og Julio Serje (UNISDR). Foto.
Mia Ebeltoft (Finans Norge) og Julio Serje (UNISDR).

The United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNISDR) har som formål å redusere risikoen for naturskader gjennom forebygging. Dette bygger på en FN-resolusjon fra mars i år, kalt ”Sendai Framework for Disaster Risk Reduction”.

Privat offentlig samarbeid

UNISDR har særlig vært opptatt av samarbeidet mellom offentlige og private aktører i Norge. Pilotprosjektet der ti kommuner har fått skadedata fra forsikringsselskapene er i denne sammenheng svært interessant også i europeisk og global sammenheng som en metode for å dele kunnskap om sårbare områder og dermed forstå for eksempel hvor man kan bygge og hvor man ikke skal bygge.

Naturskader og overvannskader er, og vil være et økende og alvorlig problem både globalt og nasjonalt.

– Vi trenger en metode for å forstå hvilke konsekvenser klimaendringene har på viktig infrastruktur og hva det koster samfunnet, sier fagsjef Mia Ebeltoft i Finans Norge som har vært pådriver for dette arbeidet i Norge.

EU jobber med saken

Også EU har satt i gang et arbeid med mål om å samle relevante skade- og risikodata i en felles database med bakgrunn i FN-resolusjonen. Det vil gi EU og nasjonale myndigheter en helt annen innsikt i det reelle risikobilde, og dermed en bedre forutsetning for å føre en strategi og tiltak basert på riktig faktagrunnlag.

– Norge har kommet langt

Ifølge program officer i UNISDR, Julio Serje, har Norge kommet langt på dette området, og at det derfor er interessant å se hva vi har gjort.

– I Norge har Finans Norge åpnet for et samarbeid mellom en rekke private og offentlige aktører som gjør det mulig å få en mer helhetlig oversikt over skadebildet, og dermed få fram et bedre beslutningsgrunnlag for planleggere og myndigheter. 

Norske aktører

En rekke norske aktører var med i møtene med FN-organet. Det gjelder Klima- og miljødepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Norges vassdrags- og energidirektorat, Statens naturskadefond og Norges Geotekniske Institutt.