Aktuelle saker i revidert nasjonalbudsjett

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Aktuelle saker i revidert nasjonalbudsjett

Omstillingen i norsk økonomi står sentralt i regjeringens reviderte nasjonalbudsjett. Regjeringen fremholder at den vil prioritere tiltak som fremmer verdiskaping og økt produktivitet. Les også om aktuelle saker for finansnæringen.

Regjeringen øker oljepengebruken med 5,1 milliarder kroner i det reviderte budsjettet. Samlet vil det strukturelle, oljekorrigerte underskuddet dermed ende på 168,8 milliarder kroner i år, hvilket utgjør 2,6 prosent av Statens pensjonsfond utland Den økte pengebruken kommer som en følge av endringer på både utgifts- og inntektssiden.

Veksten i fastlandsøkonomien anslås til 1,3 prosent i år og 2 prosent neste år. Arbeidsledigheten ble samtidig justert opp til 4 prosent i år (AKU), mens lønnsveksten ble nedjustert til 2,7 prosent. På tross av svakere økonomiske utsikter peker regjeringen på at en lav rente, svak kronekurs og et moderat lønnsoppgjør vil bidra til næringslivets  omstilling.

Aktuelle saker for finansnæringen

Av aktuelle saker for finansnæringen i revidert nasjonalbudsjett, kan særlig nevnes:

Finansiell stabilitet og boligmarkedet

Høy vekst i boligpriser og husholdningenes gjeld kan true den finansielle stabiliteten. Dette var bakgrunnen for Finanstilsynets foreslåtte tiltak om forskriftsfesting av innstrammende boliglånsretningslinjer, et forslag som Finansdepartementet sendte på høring tidligere i vår. Regjeringen varsler nå at den i juni vil legge frem en handlingsplan for boligmarkedet.

Åpner opp for gjeldsregister

Norske husholdninger tar stadig opp mer forbruksgjeld. Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet har derfor varslet at det ønsker å utrede behovet for en nettbasert tjeneste til hjelp for de med gjeldsproblemer. Samtidig meldes det om at opprettelsen av et gjeldsregister kan være aktuelt, men at dette i så fall må gjøres privat uten kostnader for det offentlige.

Bedre tid på innkreving av årsavgiften

Finansdepartementet har tidligere igangsatt et arbeid med sikte på at årsavgift på bil skal erstattes med en avgift som blir pålagt forsikringsselskapene ved salg av obligatoriske ansvarsforsikringer på kjøretøy. Etter en høringsrunde legger nå Finansdepartementet opp til at innfasingen av den nye ordningen vil starte fra 1. januar 2017, slik at 2018 blir første år der det ikke skal betales årsavgift. Forsikringsselskapene får dermed bedre tid til å gjøre tilpasninger i sine IT-system. Dette er i tråd med hva Finans Norge har ønsket.