Nyheter Mai 2015

Gå til hovedinnhold

Nyheter Mai 2015

Skal forbedre pensjonsspråket

Finans Norge har fått viktige støttespillere på lag i sitt prosjekt for å bedre pensjonsspråket. Nå er prosjektet organisert, og har med representanter fra Forbrukerombudet, Finansforbundet, Språkrådet, Finansportalen og pensjonsselskapene.

Reise- og bilforsikring på svindeltoppen

Forsikringsselskapene har i første kvartal i år avdekket svindel for over 73 millioner kroner. De fleste svindelsakene gjelder bil og reiseforsikring, viser tall fra Finans Norge. 

Fly over palmer. Foto
Svindel med reiseforsikring øker om sommeren.

Markedsstatistikk for 1. kvartal 2015

Finans Norges livstatistikk viser at livsforsikringsselskapene ved utgangen av 1. kvartal 2015 har totale forsikringsforpliktelser på 1 055 milliarder kroner. Kollektiv pensjon i privat og kommunal sektor utgjør 88 prosent av de totale forpliktelsene.

Aktuelle saker i revidert nasjonalbudsjett

Omstillingen i norsk økonomi står sentralt i regjeringens reviderte nasjonalbudsjett. Regjeringen fremholder at den vil prioritere tiltak som fremmer verdiskaping og økt produktivitet. Les også om aktuelle saker for finansnæringen.

Økonomiske forventninger fortsetter å falle

PRESSEMELDING: Et sterkt fall i troen på landets økonomi drar Forventningsbarometeret ned på sitt laveste nivå siden midt under finanskrisen for snaut syv år siden. Men folk flest tror ikke svikten i norsk økonomi vil ramme egen økonomi. 

Bilde av bekymret mann som betaler regninger

Kortbruken har økt med 7,5 prosent hittil i år

Tall fra Nets og BankAxept AS viser at det hittil i år er utført 508 millioner kortkjøp, en økning på 7,5 prosent sammenlignet med de fire første månedene i fjor. I denne perioden har vi handlet med betalingskortene for 174,3 milliarder kroner, en vekst på ...

Bilde av en som betaler med kort på internett

Rundskriv om BSU 2

Forbrukerombudet har i brev til ca 50 banker bedt dem gjenomgå sine avtaler og markedsføring av BSU 2-produktene. Her er Finans Norges rundskriv til bankene om hvordan dette bør følges opp.

Styringsrenten forblir uendret

Hovedstyret i Norges Bank har besluttet å holde styringsrenten uendret på 1,25 prosent. Sentralbanken peker på at økonomien har utviklet seg om lag som ventet i senere tid, og at risikoen for en markert nedgang i norsk økonomi er noe lavere enn tidligere....

Bilde av Norges Bank

FN-organ lærer om naturskader av Finans Norge

Hvordan kan skadedata fra forsikringsbransjen brukes til å forstå nasjonalt og europeisk risikobilde, og for å kunne forebygge naturskader i framtida? Representanter for FN var denne uka på besøk hos Finans Norge for å bli orientert om vårt arbeid med klima...

Mia Ebeltoft (Finans Norge) og Julio Serje (UNISDR). Foto.
Mia Ebeltoft (Finans Norge) og Julio Serje (UNISDR).

Strategi for autorisasjonsordningene

Finansnæringens Autorisasjonsordninger (FinAut) har som misjon å sette standarden for rådgivningskompetanse i finansnæringen. Hvordan dette målet skal nås kan du lese i den nylig vedtatte strategien som gjelder for perioden 2015 til 2018. 

Finans Norge i EUs lobbyregister

Finans Norge vil bli registrert i EUs "Transparency Register". Registeret er et frivillig lobbyregister for EU-kommisjonen og EU-parlamentet i fellesskap.

Viktig med rom for godt bankhåndverk

Lånekunder med svært god betjeningsevne og kunder med kortvarige betalingsproblemer må fortsatt kunne behandles skjønnsmessig av bankene, skriver Finans Norge i sitt høringssvar til Finanstilsynets forslag om å forskriftsfeste krav til utlån med pant i bolig. 

Makrooppdatering

Fremover ventes det en marginal vekst i etterspørselen etter lån. Kredittpraksisen forblir uendret, mens utlånsmarginen har falt siden 4. kvartal. Det viser en makrooppdatering fra Finans Norge.

Rådgivning i bankkontor øker

Flere oppsøker banken for å få rådgivning enn tidligere. I Dagligbankundersøkelsen 2015 som TNS Gallup har utført for Finans Norge, oppgir nesten 30 prosent at de har vært innom bankkontoret for å få informasjon og rådgivning. Dette er en økning på nesten 1...