Vil språkvaske pensjon

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Vil språkvaske pensjon

– Pensjon er blitt mye viktigere å ta stilling til for den enkelte. De valgene man gjør eller unnlater å gjøre i dag vil ha store konsekvenser i fremtiden. Bedre terminologi og enklere språk kan bidra til høyere forbrukerkunnskap og bedre valg, sier kommunikasjonsdirektør Jan Erik Fåne i Finans Norge. Finans Norge starter derfor nå et språkprosjekt i samarbeid med Norges Språkråd.

Bilde av graf
53 prosent forveksler ytelse med innskuddspensjon

Norsk finansbarometer for 2015 fra TNS Gallup viser at 41 prosent av de spurte ikke vet hva slags tjenestepensjonsordning de har gjennom jobben og 71 prosent ikke har oversikt over hva de vil få i samlet alderspensjon fra folketrygden og tjenestepensjon.

– Pensjonsspråket er for mange komplisert og derfor en barriere for at folk skal sette seg inn i viktige spørsmål som kan avgjøre deres pensjonsinntekter. Samtidig er det for få som gjør seg bryet med å sette seg inn i pensjon. Det er mange verktøy man kan bruke, og det er enklere enn mange tror. Men språk kan være en av barrierer for mange. Hvis vi kan hjelpe til på dette området, så vil det være veldig positivt, sier Fåne.

Vanskelige pensjonsord

Undersøkelsen som Ipsos MMI gjennomførte for Språkrådet i oktober i fjor, viser blant annet at 14 prosent av de spurte ikke vet hva begrepet ”forsikringspremie” betyr, 53 prosent forveksler ytelsesbasert pensjon med innskuddspensjon og 14 prosent forstår ikke begrepet avtalefestet pensjon.

Begrenses av statlig regulering

En stor del av terminologien på pensjonsområdet blir bestemt i lov og forskriftsarbeid.

– Når det fastsettes forskrifter om "fripoliser med investeringsvalg", blir det juridisk vanskelig for selskapene å kalle dette noe annet. Vi ønsker derfor også gjennom prosjektet å finne frem til terminologi som myndighetene bør rydde opp i, sier Fåne.

I disse dager etableres det derfor en arbeidsgruppe med representanter fra Finans Norge, Språkrådet, og livselskapene. Forbrukermyndigheter og Finanstilsyn vil også bli invitert inn i arbeidet. Arbeidet skal munne ut i anbefalt terminologi og språkråd til livselskapene.

– Det er veldig gledelig at Språkrådet har vist så stor entusiasme og vært positive til å delta i dette arbeidet. Det er avgjørende for sluttresultatet, og vi ser frem til gode faglige råd fra dem, sier Fåne.

Jan Erik Fåne

Jan Erik Fåne

kommunikasjonsdirektør

922 13 640 jan.erik.fane@finansnorge.no