Viktig næring for norsk økonomi

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Viktig næring for norsk økonomi

Finansnæringen er med sine 50 000 ansatte, ni prosent av verdiskapningen i markedsrettet næringsliv og 15-30 prosent av all selskapsskatt utenom olje og gass en viktig næring for norsk økonomi, fremgår det av Finansmarkedsmeldingen som finansminister Siv Jensen la frem i dag.

Siv Jensen på talerstolen. Foto.
Finansminister Siv Jensen. Foto: Kilian Munch

– Det er positivt at regjeringen anerkjenner næringens betydning, men det er skuffende at den ikke – slik Konkurransetilsynet foreslår – vil sikre like konkurransevilkår i det norske markedet, sier Idar Kreutzer, adm. direktør i Finans Norge.

Næringspolitikk for finansnæringen

I meldingen vier regjeringen et eget kapittel til arbeidet med en helhetlig næringspolitikk for finansnæringen. Et premiss for dette arbeidet er å legge til rette for en robust og konkurransekraftig norsk finansnæring, både for å sikre et stabilt tilbud av finansielle tjenester til norske husholdninger og bedrifter og for å støtte opp om finansnæringen som en verdiskapende næring i seg selv.

”De reglene og tiltakene som ligger til grunn for politikken for finansmarkedet, skal være målrettet og godt begrunnet, og de skal ikke unødig vri konkurranseforholdene i finanssektoren”, står det å lese i meldingen.

Anbefaler EUs regelverk

– Målsettingen er godt og riktig beskrevet. Finans Norge har i lang tid anbefalt at EUs fullharmoniserte kapitaldekningsregelverk må få full virkning i Norge for nettopp å sikre like spilleregler i det norske markedet. Dette er også i tråd med Konkurransetilsynets anbefaling. Mest mulig like konkurransevilkår er en forutsetning både for å sikre en god konkurranse til kundenes beste, og for å bidra til en robust og konkurransedyktig norsk finansnæring, sier Kreutzer, og legger til:

– Da fremstår det som et paradoks at regjeringen i samme melding kontant avviser vårt og Konkurransetilsynets forslag om en slik regelverksharmonisering. Dermed reduseres også muligheten til å nå de målsettinger som beskrives i meldingen, sier han.  

Vil kreve lenking til Finansportalen

I Finansmarkedsmeldingen fremholder regjeringen at den vil forskriftsfeste kravet til bankene om å lenke til Finansportalen.

– Vi sendte for ett år siden et rundskriv til samtlige medlemsbanker med oppfordring om å lenke til Finansportalen. Vårt inntrykk er at de aller fleste har en slik lenke i dag, om enn på forskjellige steder på sine nettsider, sier Idar Kreutzer.  

Jan Erik Fåne

Jan Erik Fåne

kommunikasjonsdirektør

922 13 640 jan.erik.fane@finansnorge.no