Unødvendig med flere tjenestepensjonsprodukter

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Unødvendig med flere tjenestepensjonsprodukter

Banklovkommisjonen har i dag overlevert en utredning om et nytt ytelsesbasert tjenestepensjonsprodukt til finansminister Siv Jensen. Finans Norge mener det er unødvendig med flere tjenestepensjonsprodukter i privat sektor.

Eldre par på benk. Foto.
Nytt pensjonsprodukt tilfører ikke noe nytt, mener Finans Norge.

Finans Norge mener dagens utvalg av tjenestepensjonsordninger er tilstrekkelig dekkende for privat sektor. Det nye ytelsesproduktet utredet av Banklovkommisjonen tilfører ikke noe nytt av betydning. Et nytt produkt vil tvert imot gjøre dagens pensjonssystem mer uoversiktlig, noe som blant annet kan medvirke til lavere forståelse hos forbrukerne om egen alderspensjon. 

Bidrar kun til å komplisere

Finans Norge sitter i Banklovkommisjonen og har fra første stund gitt uttrykk for at utredning av et nytt tjenestepensjonsprodukt ikke er formålstjenlig. Finans Norge rådet tidlig Finansdepartementet om ikke å utrede et nytt ytelsesbasert produkt, men departementet ga likevel Banklovkommisjonen et slikt utredningsoppdrag.

Stefi Kierulf Prytz. Foto.
Bruk heller tiden på å gjøre noe for fripolisene, mener Stefi Kierulf Prytz. Foto: CF-Wesenberg.

– Det har vært brukt mye tid og ressurser på en utredning som tilfører lite nytt og som kun bidrar til å komplisere pensjonssystemet sier direktør for livsforsikring og pensjon i Finans Norge, Stefi Kierulf Prytz.

I NOU 2013:3 var det foreslått at foretakspensjon skulle omdannes til ny tjenestepensjon og at dagens foretaksordninger samtidig skulle avvikles. Finansdepartementet bestemte seg imidlertid for å skrinlegge hele utredningen og med det bortfalt også premissene for å utrede et nytt ytelsesbasert produkt.

Ikke noe markedet etterspør

– Utredningsoppdraget ble imidlertid stående. Som en konsekvens har Finansdepartementet nå fått en utredning om et produkt som markedet verken ønsker eller etterspør. Myndighetene bør ikke bruke mer tid på dette nå, men heller prioritere å gjøre noe med den krevende situasjonen for fripoliser, sier Kierulf Prytz.