– Et viktig faktagrunnlag for debatten

Gå til hovedinnhold
Publisert:

– Et viktig faktagrunnlag for debatten

I forbindelse med fremleggelse av rapporten "Norges nye vekstnæring” onsdag 8. april ga Finans Norges adm. direktør Idar Kreutzer Finansforbundet honnør for å ha igangsatt et omfattende og viktig arbeid. – Finansnæringen oppfattes ofte kun som nødvendig infrastruktur for andre næringer. Dette blir ettertrykkelig tilbakevist i rapporten fra Torger Reve og BI, sier Kreutzer. 

Bilde av Idar Kreutzer

– Rapporten dokumenterer at finansnæringen i tillegg til å utføre samfunnsvitale funksjoner og være en viktig nettverksnæring, i seg selv er en verdiskapende og vekstfremmende næring som vil bli viktigere og viktigere, påpeker Kreutzer.

Han understreker at han tror Finansdepartementet vil finne mange gode argumenter i rapporten for hvorfor det bør legges en offensiv næringspolitikk for finansnæringen.

– Det oppdraget Stortinget har gitt departementet er en glimrende anledning til å si noe om hva slags finansnæring vi ønsker i fremtiden, og hva slags rolle den skal spille, avslutter Kreutzer.

NØKKELTALL FRA RAPPORTEN:

Den norske finansnæringen - en vekstnæringRapporten peker på at finansnæringen er kjennetegnet av høy verdiskapingsvekst, sysselsettingsvekst og produktivitetsvekst, og på mange måter er en del av svaret på fremtidens næringsliv i Norge.

Næringen sysselsetter i følge BI-rapporten 53.550 i 2012 og sysselsettingen økte med 2,3 prosent årlig mellom 2008 og 2012

Verdiskapingen i næringen var på 171 mrd kroner i 2012 og verdiskapingen økte med 9,3 prosent årlig fra 2008 til 2012. 171 mrd kroner tilsvarer 5,9 prosent av BNP

Verdiskapingen per ansatt i finansnæringen er 3,2 mill NOK, mens gjennomsnittet for fastlands-Norge er 730 000 NOK. Verdiskapingen pr ansatt i finansnæringen er altså fire ganger høyere enn i andre næringer

Norges mest verdiskapende næring

Finansnæringen har passert oljenæringen som Norges mest verdiskapende næring. Det må bli slutt på å se finansnæringen som pengeflytting og infrastruktur. Finansnæringen er en selvstendig vekstnæring som vi bør ha klare strategier for å bygge, sa BI-professo...

Bilde av Torger Reve
– Finansnæringen er en selvstendig vekstnæring som vi bør ha klare strategier for å bygge, sa BI-professor Torger Reve
Jan Erik Fåne

Jan Erik Fåne

kommunikasjonsdirektør

922 13 640 jan.erik.fane@finansnorge.no