Ny finansforetakslov trer i kraft

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Ny finansforetakslov trer i kraft

Etter nesten et kvart århundre i støpeskjeen er en ny lov om finansforetak og finanskonsern (finansforetaksloven) nå endelig vedtatt. Loven vil tre i kraft 1. januar 2016 og alle banker, forsikringsselskaper og andre finansforetak har da ett år til å implementere endringene i virksomheten. 

Finansforetaksloven innebærer den største formelle lovendringen på finansområdet på over 50 år. Med den nye loven oppheves forretningsbank- og sparebanklovene, finansieringsvirksomhetsloven, banksikringsloven og deler av forsikringsvirksomhetsloven.  Loven innebærer en etterlengtet modernisering av en rekke virksomhetsregler for finansforetak, men inneholder i liten grad større materielle endringer.

Lovendringene er nærmere omtalt i Finansrett nr. 59 pkt. 1 – 8 (kun tilgjengelig for Finans Norge-medlemmer og abonnenter)