Norges mest verdiskapende næring

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Norges mest verdiskapende næring

Finansnæringen har passert oljenæringen som Norges mest verdiskapende næring. Det må bli slutt på å se finansnæringen som pengeflytting og infrastruktur. Finansnæringen er en selvstendig vekstnæring som vi bør ha klare strategier for å bygge, sa BI-professor Torger Reve da han onsdag 8. april presenterte rapporten "Norges nye vekstnæring" som BI har utarbeidet på oppdrag fra Finansforbundet.

Bilde av Torger Reve
– Finansnæringen er en selvstendig vekstnæring som vi bør ha klare strategier for å bygge, sa BI-professor Torger Reve

Verdiskapingen fra finansnæringen er på over 3,2 millioner per ansatt, og har vokst med over ni prosent årlig de siste årene. Finansnæringen har den høyeste produktivitetsutviklingen og kjennetegnes av høy innovasjon, viser BI-rapporten.

– Det må bli slutt på mytene om finansnæringen. Mytene som sier at næringen er pengeflytting og ikke verdiskaping, at næringen er infrastruktur og ikke egen næring, og at den kjennetegnes av grådighet og ikke samfunnsansvar, sa Reve.

Anbefalingene

Professoren pekte også på strategier for å bygge en sterk vektsnæring av finans. En bunnsolid kompetansebase, ta internasjonale posisjoner, skape en finansklynge i Oslo, strenge reguleringer - men på nivå med konkurrentland, og verdens første kontantfrie samfunn, var stikkord fra anbefalingene som Torger Reve kom med. 

Han mener også at finansnæringen i Norge kan bygge en internasjonal merkevare rundt transparens, åpenhet og tillit, som motstykke til en del andre lands finansnæringer.

Sats på ny næringsvirksomhet

Rune Bjerke, konsernsjef i DNB, var invitert til å gi sitt syn på finansnæringens bidrag til omstilling. Han så et sterkt behov for å satse på nye næringer og ny næringsvirksomhet i Norge og pekte spesielt på tre forhold som finansnæringen kan bidra med: Sørge for at flere oppstartbedrifter overlever oppstartsfasen og vokser seg store, bidra til et produktivitetsløft og snu den nedadgående trenden.

Politikernes respons

Finanspolitisk talsperson for Arbeiderpartiet, Marianne Marthinsen, støttet tankene om at det er potensialet for vekst i finansnæringen.

– Det er ikke noe mål at den skal bli så stor som mulig. Den må være linket til realøkonomien. Men det er åpenbart et potensial for vekst i finansnæringen. Næringen er virkelig i ferd med å lykkes med å sette seg selv på kartet, sa Marthinsen.

Hun påpekte også at grep fra næringen selv og myndighetenes regulering gjør at næringen nå står veldig støtt på sitt samfunnsoppdrag.

Statssekretær Jon Gunnar Pedersen var også positiv til vekstmulighetene for finansnæringen.

– En periode har næringen ligget nede internasjonalt, men i Norge har vi klart oss godt, og har et godt grunnlag for en vekst, sa Pedersen.

Han understreket samtidig at sterk konkurranse på hjemmemarkedet er en viktig forutsetning for å bygge en god næringspolitikk.
– Sterk konkurranse og stabile rammevilkår er forutsetningen, og så er kompetanse viktig. Utdanningen i finans er ikke god nok, hevdet Pedersen.

Ikke nytt Island

I diskusjonen ble skremmebildene fra Island trukket frem.

– Ingen ønsker at finansnæringen skal bli så stor som mulig, og i utakt med realøkonomiske forhold. Men sannheten er at finansnæringen i Norge er veldig liten. Selv om den skulle dobles, vil den fortsatt være relativt sett mindre enn den er i Sverige, og fortsatt vil den være kun en femtedel av hva den var på Island, sa Finans Norges adm. direktør Idar Kreutzer i debatten og påpekte videre:

– Vi sysselsetter rundt 50 000 mennesker. Men verdiskapingen per ansatt er fire ganger så høy som gjennomsnittet i Norge. Det skal norsk finansnæringen være stolt av, og gir et godt grunnlag for videreutvikling.

Jan Erik Fåne

Jan Erik Fåne

kommunikasjonsdirektør

922 13 640 jan.erik.fane@finansnorge.no

– Et viktig faktagrunnlag for debatten

Bilde av Idar Kreutzer

I forbindelse med fremleggelse av rapporten "Norges nye vekstnæring” onsdag 8. april ga Finans Norges adm. direktør Idar Kreutzer Finansforbundet honnør for å ha igangsatt et omfattende og viktig arbeid. – Finansnæringen...