Enighet i lønnsoppgjøret i finans

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Enighet i lønnsoppgjøret i finans

Partene i lønnsoppgjøret i finans har kommet til enighet om et tillegg på kr. 3.100 pr. år, med virkning fra 1. mai.

Finans Norge har ført forhandlinger med Finansforbundet og LO ved LO-forbundene Handel og Kontor og Postkom 21. og 22. april. Forhandlingene ble avsluttet onsdag 22. april kl. 23.45 og det ble oppnådd enighet om et anbefalt forslag. Det gis et tillegg på kr. 3.100 pr. år på lønnsregulativet, med virkning fra 1. mai 2015. Oppgjøret er i tråd med samfunnet for øvrig.

Partene var også enige om å henstille de lokale parter til å ta opp forholdene rundt likelønn i passende samarbeidsfora innen 1.1.2016.

Gjensidig svarfrist for endelig vedtakelse av det anbefalte forslaget er satt til 4. mai 2015. Vi gjør oppmerksom på at det anbefalte forslaget ikke kan iverksettes før svarfristen er utløpt. Vi vil sende ut informasjon om iverksettelse når partene har godkjent det anbefalte forslaget.

Nytt lønnsregulativ vil bli utarbeidet og publisert så snart som mulig, slik at medlemmene kan forberede lønnskjøring frem til oppgjøret er endelig vedtatt og kan iverksettes.