Gjeldsveksten tar seg opp

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Gjeldsveksten tar seg opp

Tolvmånedersveksten i samlet innenlandsk bruttogjeld til publikum (K2) steg fra 5,5 prosent i februar til 5,8 prosent i mars. Økt vekst hos både ikke-finansielle foretak og husholdninger bidro til å løfte samlet kredittvekst. 

Statistikken fra SSB viser at samlet innenlandsk bruttogjeld til publikum (som også inkluderer kommuneforvaltningen) utgjorde 4 714 milliarder kroner ved utgangen av perioden.

Reversering av fallet i kredittveksten for ikke-finansielle foretak

Utviklingen av K2 over tid. Graf.

Nedgangen i kredittveksten for de ikke-finansielle foretakene i februar ble reversert fullt ut i mars. Dermed er tolvmånedersveksten tilbake på 3,9 prosent. Bankene har gjennom Norges Banks utlånsundersøkelse meldt at de forventer noe lavere etterspørsel etter lån fra de ikke-finansielle foretakene i 2. kvartal.

De ikke-finansielle foretakenes innenlandske bruttogjeld utgjorde 1 541 milliarder kroner ved utgangen av perioden.

Husholdningenes gjeldsvekst øker

På tross av rapporter om høy vekst i boligpriser har husholdningens gjeldsvekst vært svakt avtagende i en lengre periode. De siste månedene har veksten imidlertid tatt seg noe opp. I mars steg gjeldsveksten på tolvmåneders basis til 6,4 prosent. Nivået på kredittveksten holder seg dermed noe over inntektsveksten og husholdningenes gjeldsbelastning øker videre.

Økende gjeldsbelastning og høyere boligpriser bekymrer myndighetene og er årsaken til at Finansdepartementet nå vurderer ulike tiltak for å bremse denne utviklingen. Husholdningenes samlede bruttogjeld var 2 756 milliarder kroner ved utgangen av mars.

Utlånsvekst hos banker, kredittforetak og i obligasjonsmarkedet

Samlet utgjorde publikums innenlandske bruttogjeld fra banker og kredittforetak 3 766 milliarder kroner i mars. Tolvmånedersveksten i utlån fra banker og kredittforetak økte med 0,4 prosentpoeng til 5,1 prosent. Utlån fra disse kildene tilsvarer om lag 80 prosent av publikums samlede bruttogjeld.

I obligasjonsmarkedet falt tolvmånedersveksten fra 11,1 prosent til 10,4 prosent i mars. Veksten i publikums sertifikatgjeld gikk i samme periode ned fra 1 prosent til 0,6 prosent.