Finansbarometeret 2015: Rapportene

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Finansbarometeret 2015: Rapportene

Resultatene kan ses i powerpoint-presentasjoner for henholdsvis bank, skadeforsikring og livsforsikring og pensjon.

Norsk Finansbarometer er en undersøkelse som TNS Gallup har gjennomført årlig innenfor markedene bank, skadeforsikring og livsforsikring. Undersøkelsen gjennomføres i samarbeid med Finans Norge.

Finansbarometeret omfatter ca. 3000 intervju gjennomført blant befolkningen på 18 år og eldre.  Tilsvarende undersøkelse er gjennomført hvert år siden 2004 innenfor bankmarkedet og siden 2006 innenfor skadeforsikring og livsforsikring.