Årsrapport fra Finansnæringens autorisasjonsordninger

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Årsrapport fra Finansnæringens autorisasjonsordninger

Finansnæringens autorisasjonsordninger ble etablert 1. januar 2014 som en konsekvens av arbeidet med å samordne næringens ulike autorisasjons- og godkjenningsordninger. Ved utgangen av 2014 var det 6.318 autoriserte finansielle rådgivere i AFR, og 3.977 godkjente i ordningen for skadeforsikring, GOS.

Rapporten finner du på Finaut.no