Nyheter April 2015

Gå til hovedinnhold

Nyheter April 2015

Gjeldsveksten tar seg opp

Tolvmånedersveksten i samlet innenlandsk bruttogjeld til publikum (K2) steg fra 5,5 prosent i februar til 5,8 prosent i mars. Økt vekst hos både ikke-finansielle foretak og husholdninger bidro til å løfte samlet kredittvekst. 

Kundetilfredsheten på topp etter at Java forsvant

Folk er mye mer fornøyd med BankID nå som Java er borte. Kundetilfredsheten har gjort et kraftig hopp opp siden i fjor: 82 prosent er tilfreds med BankID. De fleste har fått med seg at BankID har blitt Java-fri og fungerer fra alle plattformer, helt uten...

Bilde av BankID-logo

Unødvendig med flere tjenestepensjonsprodukter

Banklovkommisjonen har i dag overlevert en utredning om et nytt ytelsesbasert tjenestepensjonsprodukt til finansminister Siv Jensen. Finans Norge mener det er unødvendig med flere tjenestepensjonsprodukter i privat sektor.

Eldre par på benk. Foto.
Nytt pensjonsprodukt tilfører ikke noe nytt, mener Finans Norge.

NM for ungdomsbedrifter

Onsdag 29.april deler Finans Norge ut en prestisjetung pris på NM for ungdomsbedrifter. Da møtes de mest sukessrike ungdomsbedriftene fra hele landet til dyst. Finans Norges ansatte juryerer og deler ut EwB-prisen (Enterprise without Borders). 

Bilde av:Kvile UB fra Sør-Trøndelag er en av kandidatene til å vinne EwB-prisen.
Kvile UB fra Sør-Trøndelag er en av kandidatene til å vinne EwB-prisen.

Endringer i arbeidsmiljøloven trer i kraft 1. juli 2015

De vedtatte endringene i arbeidsmiljøloven vil tre i kraft 1. juli i år. Det er klart etter at lovendringene ble sanksjonert av Kongen i statsråd 24. april. Se oppdatert sak om endringene i arbeidsmiljøloven.

Årsrapport fra Finansnæringens autorisasjonsordninger

Finansnæringens autorisasjonsordninger ble etablert 1. januar 2014 som en konsekvens av arbeidet med å samordne næringens ulike autorisasjons- og godkjenningsordninger. Ved utgangen av 2014 var det 6.318 autoriserte finansielle rådgivere i AFR, og 3.977 godkjente i ordningen for skadeforsikring, GOS. Rapporten finner du på Finaut.no

Markert fall i utlånsrenter ga lavere utlånsmargin

Bankene melder om lavere utlånsmarginer på lån til både husholdninger og foretak i 1. kvartal i år, viser Norges Banks utlånsundersøkelse for 1. kvartal 2015. Dette er i samsvar med fersk rentestatistikk fra Statistisk sentralbyrå (SSB) som viser at renten på nye boliglån i banker og kredittforetak falt 0,46 prosentpoeng i årets to første måneder. 

Enighet i lønnsoppgjøret i finans

Partene i lønnsoppgjøret i finans har kommet til enighet om et tillegg på kr. 3.100 pr. år, med virkning fra 1. mai.

God og harmonisert regulering blir stadig viktigere

– Det er ikke stor uenighet om de utfordringene Finanstilsynet presenterer i Finansielt Utsyn 2015. Gjeldsvekst og boligpriser er en del av dette bildet, sier Idar Kreutzer, administrerende direktør i Finans Norge. Utfordringene knyttet til utformingen av...

Bilde av Idar Kreutzer

Over en halv million pensjonister har inntatt nettbanken

7 av 10 alderspensjonister er nå nettbankbrukere, en økning på 11 prosentpoeng siden i fjor. Dette viser Dagligbankundersøkelsen 2015. Nettbanken foretrekkes klart foran mobilbank blant de eldste. Det er færre eldre som sier de bruker mobilbank nå i forhold...

Bilde av eldre kvinne med pc

Lønnsoppgjøret starter 21. april

Lønnsoppgjøret i finans starter 21. april. Dagene 21. – 24. april er satt av til forhandlingene med Finansforbundet og LO-forbundene Handel og Kontor og Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund (Postkom).

Endringer i arbeidsmiljøloven

Her er endringene i arbeidsmiljøloven som er vedtatt av Stortinget. Lovendringene trer i kraft 1. juli 2015. Det blir utvidet adgang til midlertidig ansettelse og mer fleksible arbeidstidsregler.

Sterk vekst i kortbruk i mars

Tall fra Nets og BankAxept AS viser at det ble handlet for 46,7 milliarder kroner i mars, en vekst på 9,8 prosent sammenlignet med mars i fjor. Totalt ble det utført 136,8 millioner kortkjøp, en økning på 8,9 prosent.

Ny finansforetakslov trer i kraft

Etter nesten et kvart århundre i støpeskjeen er en ny lov om finansforetak og finanskonsern (finansforetaksloven) nå endelig vedtatt. Loven vil tre i kraft 1. januar 2016 og alle banker, forsikringsselskaper og andre finansforetak har da ett år til å implementere endringene i virksomheten. 

Viktig næring for norsk økonomi

Finansnæringen er med sine 50 000 ansatte, ni prosent av verdiskapningen i markedsrettet næringsliv og 15-30 prosent av all selskapsskatt utenom olje og gass en viktig næring for norsk økonomi, fremgår det av Finansmarkedsmeldingen som finansminister Siv...

Siv Jensen på talerstolen. Foto.
Finansminister Siv Jensen. Foto: Kilian Munch

Ny markedsstatistikk i livsforsikring

Finans Norges markedsstatistikk viser at selskapenes forsikringsforpliktelser totalt er 1 037 milliarder kroner ved utgangen av 2014. Av dette utgjør 442 milliarder kroner kommunal kollektiv pensjon og 472 milliarder kroner privat kollektiv pensjon. 

Norges mest verdiskapende næring

Finansnæringen har passert oljenæringen som Norges mest verdiskapende næring. Det må bli slutt på å se finansnæringen som pengeflytting og infrastruktur. Finansnæringen er en selvstendig vekstnæring som vi bør ha klare strategier for å bygge, sa BI-professo...

Bilde av Torger Reve
– Finansnæringen er en selvstendig vekstnæring som vi bør ha klare strategier for å bygge, sa BI-professor Torger Reve

– Et viktig faktagrunnlag for debatten

I forbindelse med fremleggelse av rapporten "Norges nye vekstnæring” onsdag 8. april ga Finans Norges adm. direktør Idar Kreutzer Finansforbundet honnør for å ha igangsatt et omfattende og viktig arbeid. – Finansnæringen oppfattes ofte kun som nødvendig...

Bilde av Idar Kreutzer

Vil språkvaske pensjon

– Pensjon er blitt mye viktigere å ta stilling til for den enkelte. De valgene man gjør eller unnlater å gjøre i dag vil ha store konsekvenser i fremtiden. Bedre terminologi og enklere språk kan bidra til høyere forbrukerkunnskap og bedre valg, sier...

Bilde av graf
53 prosent forveksler ytelse med innskuddspensjon

Unge på sparetoppen

Unge mellom 17 og 24 år økte sin banksparing med 46 prosent i perioden 2008-2013, viser tall fra SSB. Boligsparing for ungdom (BSU) er mye av forklaringen på den sterke spareveksten. – Vi tror denne sparetrenden blant de unge vil fortsette, sier Jan Erik...

Bilde av sparegris