Solide resultater for bank og forsikring

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Solide resultater for bank og forsikring

Norske banker og forsikringsselskaper kunne melde om gode resultater i 2014, ifølge Finanstilsynets ”Resultatrapport for finansinstitusjoner 2014.” Banker og skadeforsikringsselskaper har økt sitt overskudd, mens det for livsforsikringsselskaper har blitt noe redusert. For sistnevnte peker Finanstilsynet på at det lave rentenivået gir store utfordringer med å møte avkastningsgarantien fremover. 

Norske banker

Finanstilsynets rapport viser at bankenes resultat etter skatt økte til nesten 41 mrd i 2014, mens egenkapitalavkastningen endte på 12,7 prosent. Det gode resultatet kommer som en konsekvens av gunstige vilkår for markedsfinansiering, svært lave tap på utlån og høy utlånsvekst som følge av sterk etterspørsel etter lån fra både person- og bedriftskunder. I tillegg ga salget av Nets et stort positivt bidrag til bankenes resultater.

Livsforsikringsselskaper

Samlet resultat etter skatt for selskapene innen livsforsikring viste en nedgang fra 6,3 mrd. kroner i 2013 til 4,8 mrd kroner i fjor. Overskuddet benyttes til oppreservering for langt liv. Finanstilsynet melder om at gjenstående oppreserveringsbehov etter fjorårets oppreservering ligger i underkant av 14 mrd. kroner. Dette er hovedsakelig innenfor privat ytelsespensjon og fripoliser.

Samtidig pekes det på at de svært lave rentene bidrar til å forverre solvenssituasjonen (målt etter Solvens II-prinsipper) i flere livsforsikringsselskaper betraktelig.

Skadeforsikringsselskaper

Norske skadeforsikringsselskaper økte sitt samlede resultat før skatt med 3,3 mrd. til om lag 10 mrd. kroner i 2014. Årsaken til forbedringen var i stor grad sterk vekst i premieinntekter og finansinntekter.

Selskapenes ”combined ratio,” som viser forholdet mellom premieinntekter og summen av erstatnings- og driftskostnader, endte på 84,7 prosent. Ettersom dette er godt under likevektsnivået på 100, viser det at forsikringsrelatert drift var lønnsom.

Samlet forvaltningskapital i skadeforsikringsselskapene økte til totalt 121 mrd. kroner i 2014, en oppgang på rundt 5 mrd. kroner fra året før.