Små endringer i sykefraværet

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Små endringer i sykefraværet

Det var små endringer i sykefraværet i finansnæringen i 2014. Det legemeldte fraværet hos arbeidsgivermedlemmene i Finans Norge ligger stabilt rundt 4 prosent.

Sykefravær fordelt på næring. Graf.
Sykefraværsprosent fordelt på kjønn. Graf

Det samlede legemeldte sykefraværet hos arbeidsgivermedlemmene i Finans Norge økte marginalt fra 3,9 prosent av avtalte dagsverk i 4. kvartal 2013 til 4,0 prosent i 4. kvartal 2014. I landet som helhet er det legemeldte sykefraværet uendret, med 5,4 prosent.

Sykefravær fordelt på alder. Graf.

Kvinner og menn

Fraværet blant kvinner hos medlemmene har økt noe sammenlignet med 4. kvartal 2013, mens det har gått litt ned blant menn. Ser vi på hele året 2014 sammenlignet med året 2013 er det imidlertid  ingen endring i fraværet verken for kvinner eller menn. Dog ser vi isolert sett en økning i fraværet i alderen 35-49 år, som oppveies av en nedgang for ansatte i 50-årene. Denne utviklingen er klart sterkere for kvinner enn for menn.

Litt høyere i forsikring

Fraværet har økt i forsikringsvirksomhet, per 4. kvartal. Dette er også tilfellet når vi sammenligner året 2014 med 2013. Mens sykefraværet i forsikring var 0,4 prosentpoeng høyere i 2014 enn i 2013, var det 0,2 prosentpoeng lavere i bankvirksomhet.