Skadeforsikring i et nøtteskall

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Skadeforsikring i et nøtteskall

En ny brosjyre med statistikk og nøkkeltall for skadeforsikring er klar. Brosjyren sammenfatter de viktigste tallene fra næringens felles markeds-, premie- og skadestatistikk. I tillegg er det regnskapsstatistikk som er hentet fra Statistisk Sentralbyrå (SSB).

Illustrasjon fra brosjyren "Statistikk og nøkkeltall i skadeforsikring 2015"

Definisjoner

Det er videre innarbeidet en rekke definisjoner og beskrivelser av noen sentrale utviklingstrekk. Hensikten er å gjøre det store tallmaterialet i forsikringsstatistikkene mer forståelig, oversiktlig og konsentrert.

Tallene i denne publikasjonen dekker til og med året 2014.

Etter påske kommer det to nye brosjyrer. En tilsvarende brosjyre med nøkkeltall for livsforsikring og pensjon og en fellesbrosjyre med nøkkeltall for norsk forsikring.