Ser større risiko i boligmarkedet

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Ser større risiko i boligmarkedet

PRESSEMELDING: Folk flest ser en høyere risiko i boligmarkedet i dag enn for et halvt år siden, viser en ny spørreundersøkelse. I september mente 55 prosent at risikoen var lav for et boligprisfall de neste fem år. Nå i mars er andelen sunket til 35 prosent. – Dette vitner om at folk har fått med seg den overraskende sterke boligprisveksten de siste månedene, og på den bakgrunn nedjustert sine forventninger til fremtidig prisvekst. Vi ser på dette som et sunnhetstegn, sier Idar Kreutzer, administrerende direktør i Finans Norge. 

Bilde: – Det er et sunnhetstegn at folk har nedjustert sine forventninger til fremtidig boligprisvekst, sier Idar Kreutzer i Finans Norge
– Det er et sunnhetstegn at folk har nedjustert sine forventninger til fremtidig boligprisvekst, sier Idar Kreutzer i Finans Norge

De to landsrepresentative spørreundersøkelsene, utført av Norstat (september) og TNS Gallup (mars), måler folks forventninger til boligprisutviklingen det neste året og de neste fem årene. Undersøkelsene avdekker tydelige bevegelser i forventningene både på kort og lang sikt:

På kort sikt - neste år

Andelen som tror boligprisene vil falle har økt fra 6 til 12 prosent fra september til mars. Mange av de som i september spådde uendret boligpris, tror nå på et boligprisfall. Andelen som tror på prisvekst neste år holder seg relativt stabil (55 prosent i september og 57 prosent i mars).

På lengre sikt - fem år

I september svarte 55 prosent at risikoen for et boligprisfall var svært lav eller lav. I mars er denne andelen sunket til 35 prosent. Andelen som svarte høy eller svært høy risiko for et boligprisfall er relativt lik i september og mars (hhv 12 og 13 prosent).

Kreutzer peker på at boligprisutviklingen har dominert nyhetsbildet den siste tiden. Både myndigheter og fagøkonomer har vært ute og advart om at den sterke boligprisveksten innebærer økt risiko både for den enkelte låntaker og samfunnet. Dette er jo også bakgrunnen for at Finanstilsynet i midten av mars kom med forslag om strenge krav til bankenes utlånspraksis.

– Vi følger også boligpris- og gjeldsutviklingen nøye, og ser at en fortsatt gjeldsvekst som klart overstiger inntektsveksten ikke er bærekraftig. Derfor har vi forståelse for at myndighetene vurderer tiltak for å begrense høye belåningsgrader og avdragsfrihet, samtidig som vi er opptatte av at bankene fortsatt må kunne uttøve et visst skjønn, sier Kreutzer, og legger til:

– Men det er etter vår oppfatning ingen tvil om at hva som er hovedårsakene til den sterke boligprisveksten, og da særlig den lave boligbyggingen og den gunstige beskatningen av bolig. Sistnevnte stimulerer både til økte investeringer i egen bolig og investeringsboliger, noe som i sum bidrar til å øke temperaturen i boligmarkedet. Et forsøk på å begrense kredittilgangen alene mener vi vil ha begrenset effekt.

Folk følger godt med

Kreutzer mener denne spørreundersøkelsen, og det kvartalsvise Forventningsbarometeret som Finans Norge og TNS Gallup samarbeider om, viser at folk flest følger godt med og er forberedt på at vi går mot mer krevende tider både som nasjon og enkeltmennesker.

– Spareviljen er, og har lenge vært høy. Mye av sparingen skjer i form av løpende og ekstraordinær nedbetaling av lån. Dette gir husholdningene buffere både til å tåle en eventuell renteøkning og nedgang i boligprisene. Det er også viktig å være klar over at en stor del av gjeldsveksten de siste årene skyldes økte låneopptak blant godt voksne med høye inntekter. Dette er en gruppe som definitivt tåler den økte gjeldsbelastningen.

Ann Håkonsen

Ann Håkonsen

kommunikasjonssjef

950 64 149 Ann.Hakonsen@finansnorge.no

Årsaker til høye boligpriser

I undersøkelsen ble folk spurt om hva de mener er de to viktigste årsakene til de høye boligprisene i Norge.

·         Et lavt rentenivå og generelt god råd er de to viktigste årsakene til boligprisveksten, svarer deltakerne i spørreundersøkelsen

·         På de neste plassene kommer liten boligbygging og høye byggekostnader

·         Først på femteplass over prisdrivere kommer lett tilgang på lån