Redusert gjeldsvekst

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Redusert gjeldsvekst

Tolvmånedersveksten i samlet innenlandsk bruttogjeld til publikum (K2) falt fra 5,6 prosent i januar til 5,4 prosent i februar. Kredittveksten til de ikke-finansielle foretakene bidro til å trekke ned, mens husholdningenes gjeldsvekst forble uendret. 

Statistikken fra SSB viser at samlet innenlandsk bruttogjeld til publikum utgjorde 4 672 milliarder kroner ved utgangen av perioden.
 

Nedgang i gjeldsveksten til de ikke-finansielle foretakene

De siste månedenes økning i kredittveksten for de ikke-finansielle foretakene ble brutt i februar. Denne måneden falt tolvmånedersveksten med 0,6 prosentpoeng til 3,2 prosent. Utviklingen er i tråd med hva bankene tidligere har indikert i Norges Banks utlånsundersøkelse. De ikke-finansielle foretakenes innenlandske bruttogjeld utgjorde 1 521 milliarder kroner ved utgangen av perioden.

Uendret gjeldsvekst i husholdningene

På tross av rapporter om høy vekst i boligpriser har husholdningens gjeldsvekst vært svakt avtagende i en lengre periode. I februar ble imidlertid veksten på tolvmåneders basis uendret på 6,2 prosent. Nivået på kredittveksten holder seg dermed noe over inntektsveksten og husholdningenes gjeldsbelastning øker videre. Økende gjeldsbelastning og høyere boligpriser bekymrer myndighetene og er årsaken til at Finansdepartementet nå vurderer ulike tiltak for å bremse denne utviklingen. Husholdningenes bruttogjeld var 2 736 milliarder kroner ved utgangen av januar.

Utlånsvekst hos banker, kredittforetak og i obligasjonsmarkedet

Samlet utgjorde publikums innenlandske bruttogjeld fra banker og kredittforetak 3 728 milliarder kroner i februar. Tolvmånedersveksten i utlån fra banker og kredittforetak økte med 0,1 prosentpoeng til 4,6 prosent. Utlån fra disse kildene tilsvarer om lag 80 prosent av publikums samlede bruttogjeld.

I obligasjonsmarkedet falt tolvmånedersveksten fra 12,9 prosent til 11,1 prosent i februar. Veksten i publikums sertifikatgjeld gikk i samme periode ned fra 1,8 prosent til 1 prosent.