Mobilbanken – den nye hverdagsbanken?

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Mobilbanken – den nye hverdagsbanken?

PRESSEMELDING: Både antallet nettbankbrukere og mobilbankbrukere har økt det siste året. Det viser Dagligbankundersøkelsen 2015, som TNS Gallup har utført for Finans Norge. 3.7 millioner bruker nettbank og om lag halvparten av disse kundene benytter mobilbank. De som har tatt i bruk mobilbanken bruker den ofte.  – Det viser at bankene har lykkes i å utvikle en moderne og sikker bankkanal som tilfredsstiller kundenes behov for enkel tilgang til sine banktjenester, sier Idar Kreutzer, adm. direktør i Finans Norge.

Bilde av en smarttelefon
Stadig fler bruker mobilbank som sin hverdagsbank

Antallet kunder som har tatt i bruk mobilbanken er nå nesten 1.9 millioner, en økning med nesten 300 000 siden i fjor. 8 av 10 sier de er innom mobilbanken minst en gang i uken mens 7 av 10 sier det samme om nettbanken.

– Mobilbanken er i ferd med å bli den nye hverdagsbanken, sier Kreutzer.

Som et supplement til nettbanken

Mobilbanken brukes ikke alene, men som et supplement til nettbanken.

Det er ingen kunder som sier de kun bruker mobilbank, mens 11 prosent sier de klarer seg med nettbanken, supplert med telefon og eventuelt chat med banken.

– Mobilbanken brukes nok som en ”light-utgave” av nettbanken. Her kan kundene utføre enkle transaksjoner, som å overføre penger og betale regninger, i tillegg til at de finner kontoinformasjon. Når litt tyngre banktjenester skal utføres vil det for de fleste fremdeles være mest aktuelt å bruke nettbank og kontor, sier Kreutzer.

Nye aktører på banen

Kundenes bruk av finansielle tjenester har i de senere år blitt en attraktiv innfallsport for nye virksomheters innsamling av kundedata. Nye digitale betalingstjenester kommer stadig på markedet.

– Det er viktig at alle følger med i timen. Bankene setter sikkerhet og vern av kundedata høyt på agendaen. Det er langt fra sikkert at nye aktører har tilsvarende oppmerksomhet, kunnskap og ressurser som bankene på dette området, sier Kreutzer. Han understreker at ingen kan si hvordan dette markedet ser ut om fem år.

Fortsatt behov for bankkontorer

Dagligbankundersøkelsen viser imidlertid at 75 prosent, eller 3,2 millioner kunder fortsatt sier de bruker bankkontorene i kombinasjon med nettbank og mobilbank. Rundt 400 000 sier de kun bruker filial, mens 1 million kunder sier de aldri er innom et bankkontor.

Noen banker har spesialisert seg på de heldigitale kundene, mens andre satser tungt på personlig service og rådgivning.

– Det er rådgivning som er hovedårsaken til at kundene oppsøker banken. Når store økonomiske avgjørelser skal tas er det altså mange som foretrekker personlig møte med en finansiell rådgiver, sier Kreutzer.

Siden 2011 har det vært en nedgang i antall bankkontorer på 10 prosent.

Ann Håkonsen

Ann Håkonsen

kommunikasjonssjef

950 64 149 Ann.Hakonsen@finansnorge.no

– Mobilbanken er i ferd med å bli den nye hverdagsbanken

- Idar Kreutzer

Adm. direktør, Finans Norge