Lånekrav vil ikke bremse boligprisene

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Lånekrav vil ikke bremse boligprisene

PRESSEMELDING: – Finanstilsynet påpeker helt korrekt at utviklingen i boligprisene er etterspørseldrevet, og at tiltak for å begrense långivningen har liten effekt. Det er mangel på rimelige boliger i pressområdene som er problemet, ikke for enkel tilgang på boliglån. Da er det et paradoks at Finanstilsynet til tross for dette foreslår så kraftige innstramninger i kredittvurderingen, sier administrerende direktør Idar Kreutzer i Finans Norge i en kommentar til forslagene Finanstilsynet i dag har oversendt Finansdepartementet.

Illustrasjonsbilde. Ung kvinne drømmer om bolig.
Unge nyutdannede vil rammes av de nye forslagene, mener Idar Kreutzer.
– Finanstilsynet vil frata bankene muligheten til å utøve godt bankhåndverk, sier Idar Kreutzer.

Rammer nyutdannede

Han mener det er unge, nyutdannede mennesker med god jobbmuligheter og sikre fremtidige inntekter som først og fremst vil merke effekten av tiltakene.

– Uten høy egenkapital, eller mulighet for pant i foreldres eiendom, vil de med dette forslaget få større problemer med å komme seg inn i boligmarkedet. At tilsynet fjerner muligheten til å se på fremtidig inntekt, og ikke lenger vil godta kausjonister som sikkerhet, vil merkes meget godt for disse, sier Kreutzer.

Får ikke drive kredittvurdering

Kreutzer viser til at norske banker har lang erfaring med å drive god kredittvurdering. Med dette forslaget vil Finanstilsynet frata bankene mulighet til å utøve godt kreditthåndverk.  

– Kjernekompetansen til en bank er å vurdere hvem man kan gi lån til, og til hvilke forutsetninger og vilkår. Det har bankene gjort på en særdeles god måte – det er nesten ikke tap på boliglån i Norge. Nå vil Finanstilsynet detaljregulere bankenes boliglånspraksis og fjerner skjønn og vurderinger fra kompetente bankansatte. 

Nedbetaling

Tvungen nedbetaling er et forslag inspirert av Sverige. Kreutzer påpeker at det er vesentlige forskjeller mellom Norge og Sverige.

– I Sverige har et typisk boliglån 40-50 års nedbetalingstid, mens i Norge ligger vi rundt 23 år. I tillegg har Sverige en meget høy andel avdragsfrie lån, mens andelen som ikke betaler avdrag er svært lav i Norge. Nordmenn er allerede svært flinke til å betale ned på lånene sine, understreker Kreutzer.

Advarer

Finans Norge advarer mot å redusere bankenes mulighet til å vurdere blant annet kortvarig avdragsfrihet eller lengre nedbetalingstid som fleksible måter å bistå långivere gjennom en vanskelig periode.

– Dette forslaget fra Finanstilsynet kan dermed bidra til å øke risikoen i boligmarkedet, sier Kreutzer.