Hva bør pensjonsaldersgrensen være?

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Hva bør pensjonsaldersgrensen være?

Forsikringsforeningen inviterer 18. mars til debatt om pensjonsaldersgrensen. Regjeringen har foreslått å øke pensjonsalderen i arbeidsmiljøloven fra 70 til 72 år. Reaksjonene på forslaget har vært blandet – Finans Norge ønsker å beholde adgangen til å ha bedriftsintern aldersgrense på 67 år, LO ønsker ikke at pensjonsalderen økes, mens YS gjerne hadde sett at den ble øket til 75 år. 

Representanter fra disse organisasjonene stiller til debatt med statssekretær Kristian Dahlberg Hauge, Arbeids- og sosialdepartementet.

Mer informasjon hos Forsikringsforeningen