Tilfredsstillende bankkonkurranse

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Tilfredsstillende bankkonkurranse

PRESSEMELDING: Konkurransetilsynets rapport om konkurransen mellom bankene i boliglånsmarkedet legges fram i dag. Rapporten inneholder fire konkrete forslag for å styrke konkurransen om boliglånskundene.

Idar Kreutzer. Foto.

– Det er gjort et grundig arbeid, og vi skal nå studere rapporten nøye. Hovedinntrykket er at konkurransen på boliglånsmarkedet fungerer tilfredsstillende Forslagene Konkurransetilsynet kommer med i sin gjennomgang av konkurransen på boliglånsmarkedet virker i utgangspunktet både fornuftige og relevante. Vi ønsker å vurdere hvordan vi kan følge opp disse forslagene både internt og overfor myndighetene, sier Idar Kreutzer, administrerende direktør i Finans Norge.

– Konkurranse er nødvendig for et velfungerende marked, og Finans Norge er opptatt av at forbrukerne skal kunne benytte seg av konkurransen på bankmarkedet. Vi er derfor positive til forslag som kan bidra til flere opplyste og bevisste forbrukere, og god konkurranse bankene imellom, sier Kreutzer.

Konkurransevridende regelverk

– Konkurransetilsynet foreslår at det bør gjennomføres en konkurransemessig vurdering før man gjennomfører regelverksendringer på bankmarkedet, og de anbefaler at norske kapitalkravregler harmoniseres med regelverket i EU. Dette er i tråd med hva vi har understreket en rekke ganger, og vi kommer til å ta dette opp med Finansdepartementet på nytt med utgangspunkt i denne rapporten, sier Kreutzer.

Konkurransetilsynet er videre opptatt av at banker ikke skal signalisere til sine konkurrenter hva de planlegger å gjøre med rentesettingen.

 – Dette ble tatt opp med oss våren 2013, og vi tok det da opp med våre medlemsbedrifter. Konkurransetilsynet sier at de ikke har funnet noen slik uønsket signalisering etter dette. Det er vi svært glade for, og vil fortsette å minne bankene om at dette må unngås, sier Kreutzer.

Finansportalen og bankbytte

Det siste forslaget går på bedre synlighet rundt Finansportalen og bankenes bankbytteregler.

– I løpet av 2014 la alle bankene inn lenke til Finansportalen på sine hjemmesider. Vi vil fortsette å ha god dialog om synlighet rundt Finansportalen, selv om dette primært er Forbrukerrådets ansvar. Vi vil også se hvordan vi kan gjøre bankbyttereglene bedre kjent, sier Kreutzer. 

Rapporten

Finans Norge har fått rapporten til orientering, men har ikke anledning til å publisere den eller dele den med sine medlemmer. Rapporten vil ifølge Konkurransetilsynet bli publisert i nær framtid på deres hjemmesider.

Jan Erik Fåne

Jan Erik Fåne

kommunikasjonsdirektør

922 13 640 jan.erik.fane@finansnorge.no