Foreslår ti punkter mot boligprisvekst

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Foreslår ti punkter mot boligprisvekst

PRESSEMELDING: – Den kraftige boligprisveksten vi opplever vil ikke være bærekraftig over tid. Det er viktig for den enkelte låntager, og det er viktig for samfunnet som helhet. Det er derfor klokt å ta en grundig og gjennomtenkt diskusjon om hva vi kan gjøre av tiltak for å redusere faren for ubalanser som kan gi store personlige og samfunnsøkonomiske kostnader. Som et innspill i den diskusjonen har vi i dag overlevert finansministeren 10 punkter vi mener kan dempe boligprisveksten, sier Idar Kreutzer i Finans Norge. 

Stort hvitt hus. Foto.

Økt tomtetilgang, hurtigere tilrettelegging for boligbygging, lik beskatning av sekundærbolig med andre investeringer, forenklede byggtekniske krav, digitalisering av plan- og byggesaksprosesser, fortetting, og helhetlig arealplanlegging er blant forslagene fra Finans Norge.

Lav boligbygging er hovedproblemet

– Det er akkurat slik finansministeren selv har påpekt, en rekke årsaker til at boligprisene stiger. Men hovedutfordringen er at det bygges færre boliger enn det er behov for, særlig i pressområdene. Det er dette grunnleggende problemet vi må ta tak i for å finne en bærekraftig løsning, sier Kreutzer.

Vil også se på utlånspraksis

Kreutzer varsler imidlertid at også Finans Norge vil se på forslagene fra Finanstilsynet om innstramning i utlånspraksis.

– Gjeldsveksten drives av utviklingen i boligmarkedet, og noe strammere utlånspraksis løser ikke den grunnleggende utfordringen.

– Vi skal imidlertid uansett ha en grundig og god diskusjon blant medlemmene våre om hvordan bankene kan bidra til at ikke boligmarkedet blir overopphetet. Det er et ansvar vi tar på alvor, og som vi skal gå grundig inn i, sier Kreutzer.