Finansnæringen og samfunnet 2015

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Finansnæringen og samfunnet 2015

Finans Norges samfunnsregnskap for 2015 viser blant mye annet at konkurransen i skadeforsikringsmarkedet har ført til at de fire største selskapene over relativt få år har gått fra å ha 95 prosent av markedet til dagens ca. 70 prosent. Ved inngangen til 2015 var det 29 skadeforsikringsselskaper, og i 2014 byttet 560 000 kunder selskap.

Forsiden av publikasjonen. Foto.

Noen tall

  • 48 200 ansatte, flertallet kvinner
  • Fastlands-Norges største skattyter
  • 6 500 finansansatte er autoriserte finansielle rådgivere
  • Verdier for 36 milliarder erstattet i 2014
  • 1 400 milliarder i samlede utlån til næringslivet

Bidrar til omstillingen

– Som nasjon er vi avhengig av at finansnæringen bidrar til den nødvendige omstillingen Norge står foran og mobiliserer privat kapital til det grønne skiftet, skriver adm. direktør Idar Kreutzer i Finans Norge i forordet.