Kreutzer etterlyser felles innsats

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Kreutzer etterlyser felles innsats

– Norge bør ha ett stort felles prosjekt nå – det er å ruste Norge for fremtiden. Her må regjeringen, og alle partene i arbeidslivet arbeide sammen for å finne gode løsninger. NHOs kvartalsrapport viser at investeringslysten i næringslivet faller markant fra et allerede lavt nivå. Det er en utfordring vi må ta på alvor, og da må vi også tørre å diskutere upopulære tiltak, sier adm. direktør Idar Kreutzer i Finans Norge.

adm. direktør Idar Kreutzer. Foto.
– Lav investeringslyst må tas på alvor, mener Idar Kreutzer i Finans Norge.

Kreutzer mener NHO peker på noe helt sentralt; nemlig hvordan vi skal sikre at næringslivet får de rette rammevilkårene for å skape ny vekst og nye arbeidsplasser. Kreutzer trekker særlig frem tre hovedpunkter som må være en del av den diskusjonen:

Skatt

– NHO påpeker et dilemma vi har i skattesystemet som gjør det mer lønnsomt å plassere penger i eiendom enn å investere i bedrifter og nye arbeidsplasser. Det er en problemstilling vi må tørre å diskutere. Selv om man skulle være uenig i resonnementet til NHO, tror jeg vi alle vil gjøre klokt i ikke smelle igjen noen dører på dette tidspunktet. 

– Både regjeringen og næringslivet har pekt på at norsk selskaps- og eierbeskatning må komme ned på et nivå lik det våre konkurrentland har, sier Kreutzer, og viser til at vi på dette området får en grundig debatt i forbindelse med Scheelutvalgets anbefalinger. 

– NHO har hele tiden vært tydelige på behovet for endringer i formues- og bedriftsbeskatningen, og det er synspunkter vi deler, sier han. 

Offentlig sektor

Kreutzers andre poeng er at en god og effektiv offentlig sektor og en målrettet utvikling av kunnskapssamfunnet vil bidra til økt konkurransekraft og verdiskaping. 

Lån og kreditter

– For det tredje må vi sikre at næringslivet får tilgang til nødvendig lån og kreditter, og at finansnæringen har vilkår som sikrer vår langsiktige evne til å finansiere næringslivet og nødvendig infrastruktur på en god måte, sier Kreutzer. 

– Alle er enige om at Norge må styrke verdiskapningsevnen. Det er et sentralt poeng fra regjeringen, og vi bør ønske velkommen en debatt om konkrete tiltak, avslutter Kreutzer.  

Jan Erik Fåne

Jan Erik Fåne

kommunikasjonsdirektør

922 13 640 jan.erik.fane@finansnorge.no