Dårlig kunnskap om personlig økonomi - ulikhetene forsterkes blant ungdom

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Dårlig kunnskap om personlig økonomi - ulikhetene forsterkes blant ungdom

PRESSEMELDING: 28 000 unge mellom 18 og 26 år har en eller flere betalingsanmerkninger, og kun fire av ti under 30 år forstår begrepet annuitetslån.

– Finansnæringen forsøker å gjøre noe med den manglende kunnskapen om personlig økonomi hos ungdom, men vi klarer ikke å nå alle, sier adm. direktør Idar Kreutzer i Finans Norge.  Nå har finanstoppene bedt om råd fra skoleelevene selv.

Bilde fra styremøte i Finans Norge 12. mars 2015 der ungdom ga finanstoppene gode råd
GA FINANSTOPPER GODE RÅD: Martin Haukland, Trine Lind Vestli, Grunde Myhrer og Ina Trøan Berg fra Nydalen vgs ga Finans Norges styremedlemmer gode råd og innspill om hvordan næringen kan lære ungdom mer om personlig økonomi (foto: Nicholas Lundegard, Nordea)

På Finans Norges hovedstyremøte torsdag 12. mars var fire ungdommer invitert inn, for å gi innspill til hvordan næringen kan bidra til økonomiopplæringen i skolen. Ifølge Kunnskapsdepartementet gir læreplanene rom for undervisning i personlig økonomi, og det er opp til skolene selv å fylle dette rommet.

– Når Kunnskapsdepartementet overlater ansvaret til den enkelte skole, så fører det i praksis til store ulikheter i elevenes kunnskapsnivå. Vi kan forstå at læreplanen er tett, men på dette området er behovet stort og jungelen av nettbaserte tilbud rettet mot unge øker risikoen. Vi vil øke vårt engasjement, og håper at norske myndigheter vil gjøre det samme, sa Kreutzer etter styremøtet med ungdommene.

Mange gode innspill

Ungdommene var på forhånd utfordret til å fortelle finanstoppene hva de selv mener de trenger av kunnskap, hva bankene og forsikringsselskapene skal lære dem mer om og hvordan denne læringen kan foregå.

I 2014 fikk 21.500 elever i ungdomsskolen undervisning i personlig økonomi av ansatte i finansnæringen gjennom samarbeidet med Ungt Entreprenørskap. Flere banker har i tillegg egne aktiviteter overfor skolene.

Finans Norge anslår at om lag 4 av 10 elever i et årskull på ungdomsskolen får undervisning fra finansnæringen. Over halvparten av årskullet fikk altså ikke tilsvarende opplæring.

I tillegg bidrar flere av medlemmene med opplæring i barneskolen og i den videregående skolen. Til sammen har ca 60 finansbedrifter et aktivt samarbeid med skolene om opplæring i personlig økonomi.

– Finansnæringen ønsker å spre kunnskap om personlig økonomi til ungdom slik at de får et bedre grunnlag for å ta økonomiske beslutninger. I dag har vi fått mange gode innspill som vi akter å følge opp videre, sa Kreutzer som understreket at dette er et viktig tema for bankene og forsikringsselskapene i årene som kommer.

På bildet ser vi følgende personer:

Foran fra venstre: Martin Haukland, Trine Lind Vestli, Grunde Myhrer og Ina Trøan Berg
Bak fra venstre: Siri Berggreen, Lillestrømbanken, Arvid Andenæs, Sparebanken Sogn og Fjordane, Gunn Wærsted, Nordea Bank Norge, Tone Lunde Bakker, Danske Bank, Åmund T. Lunde, Oslo Pensjonsforsikring, Idar Kreutzer, Finans Norge, Finn Haugan, SpareBank 1 SMN, Dag Tjernsmo, Handelsbanken, Kirsten Idebøen, SpareBank 1 Gruppen, Ivar Martinsen, If Skadeforsikring, Odd Arild Grefstad, Storebrand, Jon Håvard Solum, Grong Sparebank, Rune Bjerke, DNB og Helge Leiro Baastad, Gjensidige.

– Når Kunnskapsdepartementet overlater ansvaret til den enkelte skole, så fører det i praksis til store ulikheter i elevenes kunnskapsnivå.

- Idar Kreutzer, adm.direktør Finans Norge