Nyheter mars 2015

Gå til hovedinnhold

Nyheter mars 2015

Ti gode grunner til å forsikre barna

Barneforsikring er et forsikringsprodukt som mange har sterke meninger om. Noen mener at vi i Norge ikke trenger å forsikre barna våre ettersom vi har et offentlig helsevesen som prioriterer barn, og et godt stønadssystem. Andre mener at dersom et barn blir...

Baby. Illustrasjonsfoto
Mer enn halvparten av alle barn er forsikret.