Rekordhøye reiseerstatninger

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Rekordhøye reiseerstatninger

Erstatningene for reiseforsikring ble rekordhøye i 2014. Tall fra Finans Norge viser at erstatningene økte med 3 prosent til over 1,8 milliarder kroner.
– Sykdom er den klart største enkeltposten under reiseforsikring, sier kommunikasjonssjef Stine Neverdal i Finans Norge. 

De siste årene har det vært en kraftig økning av erstatningsutbetalinger i forbindelse med sykdom på reise. Utbetalingene er nesten dobbelt så store som i 2007.

Mye sykdom

Erstatningene for sykdom under reise ble 845 millioner kroner i 2014. Det er en økning på 7 prosent i forhold til 2013. Nesten 100 000 reisesykdomsskader er meldt inn til forsikringsselskapene i 2014, og tallet på reiseulykker øker med 29 prosent til opp mot 13 000.

Flere reiser

Økningen i erstatninger etter sykdom på reise skyldes blant annet at stadig flere reiser, og at de gjerne velger litt mer risikofylte reisemål enn tidligere. I tillegg er det stadig flere eldre som reiser.

– Når det gjelder tyveri og tap av reisegods var det flere enn 103 000 saker i 2014, omtrent like mange som i 2013, sier Neverdal i Finans Norge.

Stine Neverdal

Stine Neverdal

kommunikasjonssjef

900 33 112 Stine.Neverdal@finansnorge.no