Mer privatøkonomi i undervisningen

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Mer privatøkonomi i undervisningen

– Privatøkonomien bør få større plass i undervisningen, slik at de unge vil bli trygge og prisbevisste forbrukere, uttaler statsråd Solveig Horne i Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) i dag til VG. Bakgrunnen for uttalelsen er en rapport fra Statens institutt for forbruksforskning (SIFO) som viser at de unge mangler kunnskap om det å være forbruker. I forskningsrapporten kommer det frem at det er de unge mellom 18 og 30 år som er de mest sårbare forbrukerne.

Finans Norge synes det er svært positivt at ministeren tar opp dette spørsmålet.

– Vi har lenge jobbet for at personlig økonomi skal få en mer sentral plass i undervisningen. I dag har temaet for liten plass i grunnutdanningen og kommer for sent inn i opplæringen, sier administrerende direktør Idar Kreutzer i Finans Norge.

VG 17. februar om unge som forbrukertapere