Makrooppdatering

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Makrooppdatering

I denne makrooppdateringen heter det bl.a. at den store volatiliteten i valutamarkedet gjør det vanskeligere å selge OMF-er i norske kroner (obligasjoner med fortrinnsrett) til utenlandske investorer.

Makrooppdatering 24.02.2015