Gjeldsveksten øker

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Gjeldsveksten øker

Tolvmånedersveksten i samlet innenlandsk bruttogjeld til publikum (K2) steg fra 5,2 prosent i november til 5,4 prosent i desember. Dette var som følge av en sterk økning i gjeldsveksten til ikke-finansielle foretak. Statistikken fra SSB viser at samlet innenlandsk bruttogjeld til publikum utgjorde 4 631 milliarder kroner ved utgangen av perioden.

Økt kredittvekst for ikke-finansielle foretak

Kredittveksten til de ikke-finansielle foretakene har siden 2012 vært i en nedadgående trend. Imidlertid steg tolvmånedersveksten med hele 0,7 prosentpoeng til 3,4 prosent i desember. De ikke-finansielle foretakenes innenlandske bruttogjeld utgjorde 1 512 milliarder kroner ved utgangen av perioden.

Husholdningenes gjeldsvekst videre ned

I motsetning til de ikke-finansielle foretakene ble husholdningenes gjeldsvekst ytterligere redusert. Veksten på tolvmåneders basis falt marginalt fra 6,3 prosent til 6,2 prosent. Dermed står utviklingen i gjeldsveksten i kontrast med den sterke boligprisveksten vi har sett i senere tid. Nivået på kredittveksten holder seg derimot noe over inntektsveksten og husholdningenes gjeldsbelastning øker dermed videre. Husholdningenes bruttogjeld var 2 718 milliarder kroner ved utgangen av desember.

Utlånsvekst hos banker, kredittforetak og i obligasjonsmarkedet

Samlet utgjorde publikums innenlandske bruttogjeld fra banker og kredittforetak 3 699 milliarder kroner i desember. Tolvmånedersveksten i utlån fra banker og kredittforetak økte med 0,2 prosentpoeng til 4,3 prosent. Utlån fra disse kildene tilsvarer om lag 80 prosent av publikums samlede bruttogjeld.

I obligasjonsmarkedet økte tolvmånedersveksten fra 12,2 prosent til 12,4 prosent i desember. Veksten i publikums sertifikatgjeld endte på 3,3 prosent i samme måned, opp fra en negativ vekst på 2,1 prosent i november.