Nyheter februar 2015

Gå til hovedinnhold

Nyheter februar 2015

Nordmenn forbereder seg på tøffere tider

Et nytt, sterkt fall i troen på landets økonomi gjør at Forventningsbarometeret for første kvartal i år viser et markert fall i husholdningenes økonomiske forventninger. Vi må tilbake til finanskrisen i 2008 for å finne en lavere måling.  – Det store fallet...

Bilde av mennesker med spørsmålstegn foran ansiktet

Makrooppdatering

I denne makrooppdateringen heter det bl.a. at den store volatiliteten i valutamarkedet gjør det vanskeligere å selge OMF-er i norske kroner (obligasjoner med fortrinnsrett) til utenlandske investorer. Makrooppdatering 24.02.2015

Kvantitative lettelser i Europa

Den europeiske sentralbanken (ECB) vil foreta såkalte kvantitative lettelser tilsvarende 60 milliarder euro hver måned fremover. Vil de virke etter hensikten? I notatet "Kvantitative lettelser i eurosonen" fra Finans Norge, med vedlegget "Dirvkrefter for lavere risikopåslag", kan du lese våre vurderinger av det.

Rekordhøye båterstatninger etter godværssommer

PRESSEMELDING: Båterstatningene har skutt i været i takt med gradestokken i sommer. Fritidsbåterstatningene ble på nesten 480 millioner kroner i 2014, en økning på hele 18 prosent sammenlignet med 2013, viser tall fra Finans Norge.

Båt i fart. Illustrasjonsbilde
Den fine sommeren førte til mange båtuhell.

Nærmere 1 milliard i helseutbetalinger

Nesten 1 milliard kroner ble utbetalt i helseforsikring fra forsikringsselskapene i forbindelse med sykdomsbehandling i 2014. Det er en økning på mer enn 40 prosent på ett år. Utbetalingene var på 290 millioner for kritisk sykdom, og 700 millioner kroner fo...

Syk bamse. Foto.

Rekordhøye reiseerstatninger

Erstatningene for reiseforsikring ble rekordhøye i 2014. Tall fra Finans Norge viser at erstatningene økte med 3 prosent til over 1,8 milliarder kroner. – Sykdom er den klart største enkeltposten under reiseforsikring, sier kommunikasjonssjef Stine Neverdal i Finans Norge. 

Bytter boliglånsbank som aldri før

1 av 4 boliglånskunder har byttet boliglånsleverandør eller forhandlet seg frem til lavere rente på boliglånet sitt i løpet av det siste året. Det innebærer at anslagsvis 350.000 nordmenn har utnyttet bankkonkurransen det siste året. – Det er høyere tall enn vi noensinne har sett tidligere, sier kommunikasjonsdirektør Jan Erik Fåne i Finans Norge.

Stort cyberangrep - norske banker ikke rammet

Kaspersky, et russisk IT-sikkerhetsfirma, har fått mye oppmerksomhet i media de siste dagene. De publiserte nylig en rapport om et stort cyberangrep, der banker spesielt i Russland og Øst-europa har blitt tappet for penger. Også Norge ble nevnt i rapporten....

Bilde cybersvindel

Mer privatøkonomi i undervisningen

– Privatøkonomien bør få større plass i undervisningen, slik at de unge vil bli trygge og prisbevisste forbrukere, uttaler statsråd Solveig Horne i Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) i dag til VG. Bakgrunnen for uttalelsen er en rapport fra Statens institutt for forbruksforskning (SIFO) som viser at de unge mangler kunnskap om det å være forbruker. I...

Kortbruk for 42,4 milliarder kroner i januar

Tall fra Nets og BankAxept AS viser at vi i løpet av januar handlet med betalingskort for 42,4 milliarder kroner, en vekst på 5,7 prosent. I løpet av årets første måned ble det utført 123,7 millioner kortkjøp, en økning på 7,7 prosent.

Oppryddingen etter ”Ole” i gang

Skademeldingene etter ekstremværet ”Ole” begynner nå å komme inn til forsikringsselskapene. Hittil har forsikringsselskapene fått meldinger om i underkant av tusen skader, men dette er høyst foreløpige tall og antallet kommer til å stige etter hvert.

Godt mottatt pilotprosjekt

– Svært nyttig i klimatilpasningsarbeidet. Det var dommen fra offentlige myndigheter da sluttrapporten fra pilotprosjektet om bruk av skadedata i kommunene ble presentert i januar. Pilotprosjektet, som er det første av sitt slag i verden, har undersøkt om skadedata forsikringsselskapene sitter på om flom, storm og naturskade kan brukes slik at kommunene blir bedre til å...

Gjeldsveksten øker

Tolvmånedersveksten i samlet innenlandsk bruttogjeld til publikum (K2) steg fra 5,2 prosent i november til 5,4 prosent i desember. Dette var som følge av en sterk økning i gjeldsveksten til ikke-finansielle foretak. Statistikken fra SSB viser at samlet...