Tydelige fronter i pensjonsdebatten

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Tydelige fronter i pensjonsdebatten

En ny rapport om pensjonsmarkedet var bakteppe for konferansen Finans Norge arrangerte onsdag 28. januar. YS, LO, NHO og Finans Norge sto alle på talerstolen og la frem sitt syn på hvordan man best kan organisere dette markedet i årene fremover. Påvirkning, kostnadskontroll, omstillingsevne og mulighetene for best mulig avkastning var viktige stikkord fra debatten.

Foto fra debatten på pensjonsseminaret.
Fra debatten på pensjonskonferansen. Foto: Ragnar Falck

Rapporten viser at dagens pensjonsmarked og norske pensjonsleverandører er konkurransedyktige og kostnadseffektive, både når det gjelder forvaltning og administrasjon av pensjonsordninger.

– Det er grunn til å tro at vi også innenfor dagens organisering i Norge vil se en ytterligere kostnadseffektivitet og bedre tjenestekvalitet gjennom sunn konkurranse, sa adm.direktør Knut Erlend Vik i PA Consulting Group Norge, som står bak rapporten.

Arbeidstakerorganisasjonene ønsker endring

LO og YS på sin side ønsker seg tariffestede brede pensjonsordninger på tvers av virksomheter og hevder at dette vil gi lavere administrasjons- og forvaltningskostnader. LOs utredningsleder Eystein Gjelsvik er uenig i konklusjonene i rapporten og mener det er store muligheter for å redusere kostnader ved å samle pensjonsordninger og utnytte stordriftsfordeler. Han har også stor tro på at den forhandlingsmakten som en slik bred ordning vil få, kan presse kostnadene nedover.

– Vi oppfatter også at Finans Norge tar stilling i en politisk debatt som de ikke bør blande seg inn i, sa Gjelsvik i sitt innlegg.

YS på sin side stiller spørsmålet om hvorfor hybridordningene ikke kunne være et alternativ fremover, spesielt den versjonen der arbeidsgiver garanterer for pensjonsutbetalingens størrelse. Deres frykt er at dersom arbeidsgiversiden fortsetter å styre dette vil den eneste pensjonsordningen fremover være innskuddspensjon.

– Våre medlemmer er ikke enig med bedriftseierne i at innskuddspensjon er lettest å forstå. For dem er ytelsespensjon det enkleste å forholde seg til, sier YS-advokat Ørnulf Kastet. Til diskusjonen om kostnadseffektivitet poengterer han imidlertid at det er mer sentralt å se på avkastningen enn kostnadene i de forskjellige ordningene.

NHO klar og tydelig

Adm. direktør Kristin Skogen Lund er tydelig på at NHO og deres medlemsbedrifter ikke er villig til å gå inn i en ordning med tariffestet pensjon, der bedriftene gir fra seg kontrollen på fremtidige pensjonsutgifter.

– Men jeg oppfatter at partene er enige om målet. Vi ønsker alle en god og robust ordning som står seg over tid og som er god for alle parter. Vi er uenig om hva som er løsningen, sier Skogen Lund, som understreker at partene snakker godt sammen.

I diskusjonen fikk hun støtte for dette av YS-leder Jorunn Berland som også mente at finansnæringen kunne være en god rådgiver i den prosessen partene nå skulle starte opp.

– Vi kan en del om pensjon og vil gjerne være med på å se på løsninger. Samtidig skal vi være åpne på vår rolle i denne prosessen, sa adm. direktør Idar Kreutzer i Finans Norge ved avslutningen av debatten om det fremtidige pensjonsmarkedet i Norge.