Statusrapport om sikkerhetsutfordringer

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Statusrapport om sikkerhetsutfordringer

Finans Norge utgir årlig rapporter om trusler og sikkerhetsutfordringer knyttet til kriminelle anslag og operasjonelle risikoforhold. Rapportene definerer de utfordringer og trusler som finanskonsern og finansnæringen samlet står overfor i forhold til kriminalitetsutviklingen.

Rapporten som er utarbeidet for 2015 er en statusrapport med oppdateringer om de prioriterte emnene fra trendrapporten for 2014.  Rapporten er utarbeidet av en bredt sammensatt gruppe fra bank og forsikring, med god bistand fra FinansCERT.

Hensikten med rapporten er å identifisere svakheter, direkte farer og uønskede hendelser ved eller rettet mot organisasjon, teknologi, materiell, personell osv., for derved å kunne sette inn målrettede og ressurseffektive forebyggende tiltak som reduserer risikoen.

Rapportene

Statusrapport 2015 - trusler og og sikkerhetsutfordringer for finansnæringen

Trendrapport 2014 - trusler og sikkerhetsutfordringer for finansnæringen