Politisk demonstrasjonsstreik 28. januar 2015

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Politisk demonstrasjonsstreik 28. januar 2015

Finans Norge har mottatt varsel fra Finansforbundet og LO om politisk demonstrasjonsstreik blant organisasjonenes medlemmer 28. januar 2015 fra kl. 14.00 til kl. 16.00. Aksjonen er rettet mot regjeringens forslag til endringer i arbeidsmiljøloven. 

Vi er i dialog med Finansforbundet om konkret omfang og andre praktiske sider ved streiken, og venter avklaring i løpet av noen få dager. Vi vil da gå ut med en mer omfattende orientering om ulike sider ved streiken. Med bakgrunn i enkelte henvendelser kan vi imidlertid allerede nå opplyse at det ved behov er anledning til å sette inn annen arbeidskraft for å erstatte de streikende i den perioden streiken varer. Dette kan f. eks. være uorganiserte, vikarer eller innleid arbeidskraft.