Mye flomskader i 2014

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Mye flomskader i 2014

Pressemelding: Naturskadeerstatningene for 2014 er foreløpig på mer enn 650 millioner kroner. Det viser tall fra Norsk Naturskadepool. Skader etter flom ga de største utbetalingene i fjor.

Odda etter flommen

Erstatningene forventes å øke etter hvert som flere skader fra fjoråret blir rapportert inn og ferdig behandlet.

– Ekstrem nedbør gir flom på nye steder og til andre tider på året, sier kommunikasjonssjef Stine Neverdal i Finans Norge.

Finans Norge administrerer Norsk Naturskadepool, hvor alle skadeforsikringsselskaper som selger brannforsikring i Norge er medlemmer.

Flomskadene dominerer

Erstatningene etter flom er så langt på mer enn 400 millioner kroner i 2014.  Mer enn 60 prosent av erstatningene for fjoråret er dermed knyttet til flomskader.

Og det er flommen på Vestlandet i slutten av oktober som dominerer skadebildet.

Hordaland hardest rammet

Hordaland er det fylket som ble hardest rammet av hendelser som dekkes gjennom naturskadeordningene i 2014.

250 millioner kroner av naturskadeerstatningene for 2014 går til folk bosatt i Hordaland. Drøyt 200 millioner kroner av beløpet kan knyttes til flommen i oktober der det blant annet ble store skader på bebyggelse i Odda i Hordaland.

Naturskadeordningen

Alle bygninger og løsøre som forsikres mot brannskader blir automatisk også forsikret mot naturskade. Dette følger av naturskadeforsikringsloven. Gjennom denne ordningen er du sikret erstatning ved naturskade som følge av skred, storm, flom, stormflo, jordskjelv og vulkanutbrudd.

I tillegg til tallene fra naturskadeforsikringen, som dekker bygningsskader og løsøre, kommer utbetalinger fra øvrige forsikringer utover det som dekkes av naturskadeordningen, f.eks. dekning av avbruddstap, bil, campingvogn og båtskader.

Og Statens naturskadefond har i tillegg erstatningsordninger for blant annet jordbruksareal, private bruer, veier og annen infrastruktur.